Gymnázium Jevíčko jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky II.

Tereza PernicováVeřejné zakázky

Předmět zakázky: Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky II. Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času): Zahájení: 18. 9. 2023 Ukončení: 27. 9. 2023 ve 13:00 hodin Osobní doručení nabídky je možné v kanceláři zadavatele v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hodin. Více informací najdete v přiložených souborech: Výzva k podání nabídky Příloha č. 1 Nabídkový list

Setkání matematiků a fyziků na Gymjev

Tereza PernicováŠkolní novinky

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Pobočný spolek JČMF Brno a Gymnázium Jevíčko již tradičně pořádali ve dnech 16. – 18. 8. 2023 v budově jevíčského gymnázia seminář Matematika a fyzika ve škole. Záštitu nad konáním semináře převzal opět emeritní ředitel Gymnázia Jevíčko RNDr. Dag Hrubý, který účastníkům zajistil nejen vzdělávací, ale i kulturní program. Semináře se účastnili významní odborníci …

Učitelé Gymjev za vzděláním v Irsku

Tereza PernicováŠkolní novinky

V letošním roce se naše škola zapojila do programu Erasmus+, a proto mohlo několik učitelů vyjet do zahraničí. Všem známý pojem Erasmus je nejčastěji spojován se studentskými výjezdy, ale týká se také výjezdu učitelů.   Na začátku července vyjela pětice našich učitelů, ve složení M. Bohatcová, N. Krupková, J. Sedláčková, D. Šponerová a M. Velešík, do hlavního města Irska. Každý …

Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky II.

Tereza PernicováVeřejné zakázky

Gymnázium Jevíčko jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky II. Předmět zakázky: Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky II. Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času): Zahájení: 26. 7. 2023 Ukončení: 15. 8. 2023 ve 12:00 hodin Osobní doručení nabídky je možné v kanceláři zadavatele v pracovních …

Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky I.

Tereza PernicováVeřejné zakázky

Gymnázium Jevíčko jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky I. Předmět zakázky: Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky I. Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času): Zahájení: 26. 7. 2023 Ukončení: 15. 8. 2023 ve 12:00 hodin Osobní doručení nabídky je možné v kanceláři zadavatele v pracovních …

Šablony 2023 (Operační program JAK)

Tereza PernicováProjekty a soutěže

Šablony 2023 (Operační program JAK)  byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Cílem je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a …

Konec školního roku na DM 2023

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

Také na nás dolehlo v posledních měsících školního roku loučení s žáky z maturitních ročníků. Jak už to tak obvykle bývá, loučení to nebylo úplně snadné. Na druhou stranu bylo příjemné vidět, jak se z žáků postupně stali naši partneři. Stávajícím žákům už jen společně popřejeme naplno prožité prázdniny a v září budeme s napětím očekávat žáky nové. Žáky s novým příběhem…

Druhé kolo přijímací zkoušky – výsledky

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Výsledky: HUMANITNÍ GYMNÁZIUM KOMBINOVANÉ LYCEUM Věnujte prosím pozornost následujícím informacím: 1. Vaše dítě bylo přijato – neprodleně nás informujte o vašem záměru podat či nepodat zápisový lístek na naši školu (popřípadě do kterého oboru), aby mohlo být vaše místo popřípadě nabídnuto dalším uchazečům v pořadí 2. Vaše dítě nebylo přijato pro nedostatečnou kapacitu – v tomto případě máte možnost podat do 3 dnů od …

Gymnázium Jevíčko v Yorku

Tereza PernicováŠkolní novinky

V brzkých ranních hodinách se naše posádka 52 studentů a 3 učitelů shromáždila před gymplem, rozloučili jsme se s našimi nejbližšími a vydali se vstříc dobrodružstvím. Cesta autobusem firmy Uchytil rychle utíkala, brzy jsme opustili naši rodnou zem a přes Německo, Holandsko a Belgii mířili do Francie. Jeden nádech a náš autobus už stál v přístavu Calais. Plavba přes La …

Jaro 2023 na Domově mládeže

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

Také v jarních měsících naši studenti nadále pravidelně využívají možnost navštěvovat kvalitně vybavenou posilovnu gymnázia. A to i přesto, že město nabízí studentům i další možnosti, kde se dá věnovat pohybové aktivitě –  workoutové hřiště u Zámečku, basketbalové koše na Žlíbkách nebo např. nově vybudovanou cyklostezku. Vedle posilovny využívají studenti s chutí a inspirací také kuchyňky na patrech DM, často pak na …