Šablony 2023 (Operační program JAK)

Tereza PernicováProjekty a soutěže

Šablony 2023

(Operační program JAK)

 byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Cílem je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy, prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

 

1.III/1 Školní asistent SŠ

1.III/3 Školní psycholog SŠ

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

1.VIII/1 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM

1.VIII/2 Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM

 

Registrační číslo projektu:

 CZ.02.02.XX/00/22_003/0003681

Realizace projektu:

1. 2. 2023 – 31. 08. 2025