GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce, „Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452“ jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

ID datové schránky: 5b36car
Adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
Telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
E-mail: poverenec@gdprdoskol.cz