Jaro na intru 2024

Tereza PernicováNovinky z DM

Období jara nás každoročně přibližuje k přírodě, evokuje v nás čerstvost, vitalitu a také chuť obnovovat. V podobném duchu se nesly i aktivity pro žáky v prvních jarních měsících. Žáci se zapojili do pravidelně jarní brigády a pomohli zvelebit venkovní prostranství kolem DM. Byla to pro ně možnost si vyzkoušet svoji manuální zručnost a také umění spolupráce. I další aktivita se nesla v tónech zelené barvy jara a to, když se žáci aktivně účastnili přesazovaní rozsáhle květeny v hale. Panovala u toho příjemná atmosféra a kreativní duch.

Ke klidnějším tvůrčím aktivitám poté patřilo zdobení plastiky v hale do jarních motivů nebo třeba ruční výroba drátkovaného stromu života.

Zuzana Machorková, vychovatelka DM