Jaro na intru 2024

Tereza PernicováNovinky z DM

Období jara nás každoročně přibližuje k přírodě, evokuje v nás čerstvost, vitalitu a také chuť obnovovat. V podobném duchu se nesly i aktivity pro žáky v prvních jarních měsících. Žáci se zapojili do pravidelně jarní brigády a pomohli zvelebit venkovní prostranství kolem DM. Byla to pro ně možnost si vyzkoušet svoji manuální zručnost a také umění spolupráce. I další aktivita …

Leden 2024 na intru

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

A co když mrzne…? V zimních měsících měli naši studenti možnost se buďto zahřát pohybem nebo společně prožít něco hřejivého. K zapojení různých svalových skupin měli studenti hned několik příležitostí. Byla to návštěva lezecké steny ve Velkých Opatovicích, pingpongový turnaj, vánoční běh do schodu nebo třeba pravidelné návštěvy posilovny. Pro vyznavače méně aktivních volnočasových aktivit, byly opět připraveny činnosti zejména …

Září 2023 na intru

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

Se začátkem školního roku jsme měli s kolegyněmi možnost poznat kromě nových žáků také jejich rodiče, kteří je v den nástupu doprovodili. První podzimní měsíce byly pak jako vždy ve znamení postupné adaptace žáků. Pro mnohé se jednalo o první dlouhodobé odloučení od rodin a jejich zvyklostí. Vzhledem k počtu studentů je nyní k ubytování využíváno již všech 5 křídel …

Konec školního roku na DM 2023

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

Také na nás dolehlo v posledních měsících školního roku loučení s žáky z maturitních ročníků. Jak už to tak obvykle bývá, loučení to nebylo úplně snadné. Na druhou stranu bylo příjemné vidět, jak se z žáků postupně stali naši partneři. Stávajícím žákům už jen společně popřejeme naplno prožité prázdniny a v září budeme s napětím očekávat žáky nové. Žáky s novým příběhem…

Jaro 2023 na Domově mládeže

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

Také v jarních měsících naši studenti nadále pravidelně využívají možnost navštěvovat kvalitně vybavenou posilovnu gymnázia. A to i přesto, že město nabízí studentům i další možnosti, kde se dá věnovat pohybové aktivitě –  workoutové hřiště u Zámečku, basketbalové koše na Žlíbkách nebo např. nově vybudovanou cyklostezku. Vedle posilovny využívají studenti s chutí a inspirací také kuchyňky na patrech DM, často pak na …

Zprávy z DM, jarní stavba 2023

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Novinky z DM

V průběhu zimy započaly na DM stavební práce. Cílem rozsáhlé rekonstrukce je přestavba sociálního zařízení – wc a umýváren na zbylých dvou patrech, doposud rekonstrukcemi nedotčenými. Do pokojů na těchto patrech postupně navíc přibudou nové vestavěné skříně. Samotná realizace stavebních úprav je reakcí na zvyšující se zájem studentů o ubytování na DM po dobu studia. Pilná práce stavbařů však nepřináší …

Zprávy z Domova mládeže, zima 2022/23

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

I v zimních měsících čekaly na žáky DM nejrůznější aktivity. U některých bylo možné relaxovat, u jiných nechybělo soutěžní napětí. K těm klidnějším patřily aktivity zaměřené na uměleckou tvorbu. Žáci se věnovali např. přípravě vánočních dekorací pro prostory DM, nácviků koled pro společnou slavnostní večeři nebo malování na kameny. O napínavější atmosféru se pak postaraly soutěže a sportovní klání. Byl to tradiční …

Zprávy z DM, listopad 2022

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

Během října a listopadu si vychovatelky připravily pro ubytované studenty mnoho zajímavých aktivit. P. Vafková zahájila tradiční podzimní turnaj v šipkách, do kterého se v letošním roce přihlásil rekordní počet hráčů. Zájemci o hlavolamy se mohli potrápit nad logickou hrou Lonpos. P. Machorková a p. Havránková uskutečnily podvečerní posezení nad starými fotoalby zachycujícími historii života na DM. P. Blahová zorganizovala …

Zprávy z Domova mládeže, říjen 2022

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

Prázdniny utekly jako voda a 31. 8. jsme na DM opět přivítali staré i nové studenty. Kromě žáků našeho gymnázia jsme nově poskytli ubytování i osmi studentům Střední školy André Citroëna v Boskovicích. Kapacita domova mládeže je tak v tomto školním roce zcela naplněná. Náš vychovatelský sbor byl posílen o paní Lucii Havránkovou. Od začátku října již na DM naplno fungují oblíbené …

Zprávy z Domova mládeže

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Novinky z DM, Školní novinky

Letošní školní rok uplynul jako voda, kvapem se blíží závěrečné vysvědčení a dlouho očekávané letní prázdniny. Na DM bylo ale během posledních týdnů rušno! P. vychovatelka Blahová uskutečnila ve spolupráci s lektorkou p. Jindřiškou Pátečkovou projektový den formou vlastivědné vycházky v zámeckém parku ve Velkých Opatovicích. Studenti se seznámili s historií tohoto místa, naučili se poznávat stromy podle listů a …