SRPSŠ

Sdružení rodičů, přátel a sponzorů školy

Termín příští schůze


  • dočasně schůze probíhají pouze mailovou komunikací

Členové výboru

Třída

zástupce

funkce

kontakt

1. A
Kateřina Jordánková
1. B
Kateřina Kopková
hospodářka
1. L
Soňa Hrušková

2. A

Lenka Hladká

2. B
Ing. Petr Janíček
2. L
Agnieszka Navrátilová
2. L
Simona Neumannová
3. A

Ilona Dokoupilová

3. B
Mgr. Lenka Grulichová
l.grulichova@email.cz
3. B
Petra Bomberová
3. L
Zdeňka Selingerová
3. L
Mgr. Sylva Horáková
jednatelka
4. A

Soňa Prudilová

4. B

Mgr. Jana Knödlová

předsedkyně
4. L
Markéta Krejčí

Seznam kontaktů na členy

Image