SRPSŠ

Sdružení rodičů, přátel a sponzorů školy

Termín příští schůze


  • dočasně schůze probíhají pouze mailovou komunikací

Členové výboru

Třída

zástupce

funkce

kontakt

1. A

Lenka Hladká

1. B
Ing. Petr Janíček
1. B
Andrea Nárožná

hospodářka

1. L
Agnieszka Navrátilová
1. L
Simona Neumannová
2. A

Ilona Dokoupilová

 2. B
Petra Bomberová
2.L
Zdeňka Selingerová
2.L
Mgr. Sylva Horáková
jednatelka
3.A

Soňa Prudilová

3. B

Mgr. Jana Knödlová

předsedkyně
3. L
Markéta Krejčí

4. A

Mgr. Petra Vymětalová

4. B

Mgr. Lenka Grulichová

4. B

Eva Machálková

4. L

Mgr. Andrea Křepelová

Image