Druhé kolo přijímacího řízení

Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení  Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si budou moci zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny od 08:00 do 15:00. Přijatí uchazeči budou mít možnost odevzdat zápisové lístky, a to nejpozději do...
Více

Cizí jazyky na Gymnáziu Jevíčko mají stále dobrou úroveň

Na našem gymnáziu studují studenti kromě angličtiny také druhý cizí jazyk. Na výběr mají francouzštinu, ruštinu a němčinu. Každoročně se konají krajská kola jazykových soutěží. Ve francouzštině se letos krajského kola v Pardubicích zúčastnila Hana Vyroubalová ze 3.A. Součástí byl poslech a mluvený projev. Hanka se při soutěži trochu zapotila, ale...
Více

Klára Mrvová vítězkou celostátní Studentské fotosoutěže

V sobotu 5. května 2018 proběhlo v brněnské budově veřejného ochránce práv slavnostní vyhlášení výsledků celostátní fotografické soutěže s názvem Studentská fotosoutěž. Na vyhlášení byla pozvána i Klára Mrvová, studentka 2. ročníku gymnázia, která do soutěže poslala 3 fotografie a soutěžila v kategorii středoškolské mládeže. Konkurence byla veliká. Všichni zúčastnění dostali stejný úkol –...
Více

Do Bruselu s ALDE

To v pondělí takhle přijdete o přestávce do třídy a první, co vypadne z úst vašich spolužáků, je: „Waciku, sháněla tě třídní.“ V tu chvíli začnete přemýšlet, kde jste zase co provedli. Avšak mé temné představy byly rozehnány. Paní profesorka mi řekla, že možná pojedu do Bruselu, pokud všechno vyjde. Stačí, abych napsal...
Více

Turisťák? To je nějakej salám nebo co?

Naše Klabzubova jedenáctka ze 3.A v doprovodu o něco početnější 3.B vyrazila v pondělí 7. května ráno směr Jeseníky. O fotbale ale neměla být řeč ani trochu. Čekal nás týden plný sportu a turistiky. Pondělní odpoledne bylo věnováno převážně jednoduchým aktivitám a hraní airsoftu. Cíl byl jasný – pošetřit co nejvíce sil do...
Více

Matematické úspěchy na gymnáziu

Přestože je matematika mezi veřejností pojmem méně oblíbeným, u řady studentů naší školy tomu tak není. Mimo svých základních povinností se studenti účastní různých matematických akcí. Jednou z prvních soutěží školního roku je Logická olympiáda, pořádaná Mensou ČR, jejíž nominační kolo do kola krajského probíhá online. V tomto školním roce se kategorie...
Více

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení najdete ZDE . Přijatí uchazeči budou mít možnost odevzdat zápisové lístky na schůzce , která se uskuteční 27. dubna 2018 v 16:00 v aule Gymnázia Jevíčko.  Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude na schůzce předáno rozhodnutí o nepřijetí a budou moci podat odvolání proti nepřijetí. Proti rozhodnutí...
Více

Jaderná elektrárna Dukovany a vodní přečerpávací elektrárna Dalešice

NEBOLI Já podrbu záda Tobě a Ty zase mně Jednoho nevrlého únorového rána, sotva po té co sluneční paprsky s odporem olízly na kost zmrzlou zemi, jsme byli my, účastníci již tradiční vzdělávací akce „Jádro a vůbec elektřina“ vyhnáni, ostatně jako každé ráno, ze svých vyhřátých postýlek. Dostali jsme, aspoň...
Více

Silový čtyřboj, krajské kolo, Moravská Třebová, 27. 3. 2018

Dne 27. 3. 2018 se v tělocvičnách Gymnázia Moravská Třebová uskutečnilo krajské kolo družstev v silovém čtyřboji. Naši školu reprezentovali Anežka Nárovcová, Kateřina Popelková, Viktorie Kašparová, Hana Kopková, Monika Cápalová, Daniel Fluksa, Jakub Pavlík, Denis Mrvoljak a Vojtěch Marek. Dívky soutěžily v disciplínách šplh na tyči, trojskok do dálky z...
Více

Soutěž ve francouzském jazyce – krajské kolo

března 2018 – červeně napsané datum v mém diáři, které mi dlouhou dobu nedalo spát, nastalo jako nic i se svojí hrozbou. Konala se soutěž ve francouzském jazyce na ploše Dašického gymnázia v Pardubicích a já měla být její součástí. Když jsem celá zamlklá s nezdravou barvou, překročila práh gymnázia, hned mě překvapil...
Více