Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

„Pájo! Pojedeme do Pardubic!“ Právě touhle větou mě zaskočila moje spolužačka Klára Mrvová a začaly jsme se těšit na další týden, tedy na 22. 2. 2017, kdy jsme společně s paní profesorkou Janečkovou vyrazily vstříc velkoměstu na vyhlášení výsledků výtvarné soutěže  Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Ve čtyřech věkových kategoriích...
Více

Okresní kolo zeměpisné olympiády, Svitavy, 21. 2. 2017

Dne 21. 2. 2017 se Vít Václavek ze třídy 2. B a Martin Borýsek ze třídy 1. B zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády na Gymnáziu ve Svitavách. V kategorii D – střední školy soutěžilo celkem 9 studentů. Soutěžní úkoly byly rozděleny do třech samostatných částí. V první části řešili soutěžící...
Více

Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo

Ve středu 22. 2. 2017 proběhlo na jevíčském gymnáziu okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce za účasti 16 studentů z 8 středních škol okresu Svitavy. Účastníci soutěže se úspěšně vypořádali s upraveným formátem soutěže, když k centrálně zadávanému poslechu na úrovni CAE byla přidána dvě lexikálně-mluvnická cvičení z kategorie Use...
Více

Školní kolo Soutěže v ruském jazyce

Ve středu 15. 2. 2017 se uskutečnilo školní kolo Soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ I. Akce se zúčastnili 3 studenti druhých ročníků. Všichni soutěžící podali velmi pěkné a vyrovnané výkony. Zvítězila Aneta Kolísková ze 2. A před Mikulášem Sedláčkem ze 2. B a Kateřinou Kobylkovou také ze 2. B. Všem...
Více

Němčináři ve Svitavách opět bodovali

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhlo na Gymnáziu ve Svitavách okresní kolo Soutěže v německém jazyce kategorie III A. Akce se zúčastnilo 14 studentů z gymnázií a středních škol z okresu Svitavy. První místo obsadila naše studentka 3. ročníku Nhi Hoang Hai a postoupila tak do krajského kola, které se uskuteční...
Více

Školní kolo soutěže CERTAMEN LATINUM

Ve středu 8. února 2017 se na naší škole konala tradiční soutěž v latině CERTAMEN LATINUM. Účastníci kola byli studenti 4.B třídy humanitního zaměření, kteří se latinou zabývají teprve půldruhého roku. Přesto prokázali nejen velmi dobré znalosti gramatiky, ale i pěkné dovednosti v překladu z latiny do češtiny a pozoruhodný přehled v oblasti...
Více

Školní a okresní kolo olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol. Řeší se v ní náročné gramatické úkoly a hodnotí se i slohová práce na zadané téma. Školní kolo II. kategorie této soutěže proběhlo na naší škole na začátku prosince. Zvítězila Zdeňka Mauerová ze třídy 3.B před Petrem Moozem z 8.S...
Více

Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

Ve středu 1.února 2017 proběhlo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce za účasti 16 studentů ze všech tříd mimo maturitního ročníku. Všichni si vyzkoušeli poslech s porozuměním na úrovni B2 ve formátu FCE. Poté se účastníci rozdělili do dvojic a absolvovali řízený rozhovor na základě otázek zkoušejícího a vizuálních materiálů....
Více

Bruslení a hokej v tělesné výchově, leden 2017

 Nebývale silné mrazy vytvořily po mnoha letech ledovou plochu na koupališti v areálu Žlíbka. Tak jsme toho v tělesné výchově využili a vrhli jsme se do bruslení a také trochu do hokeje. V několika hodinách tělesné výchovy jsme se snažili napodobit profesionální krasobruslaře a hokejisty a i když se to...
Více