Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

Zeměměřičský kurz lycea

Školní rok 2019/2020 nezačal pro žáky třídy 2. L ve školních lavicích, jak je obvyklé, ale zcela novou životní zkušeností – zeměměřičským kurzem. V areálu TZ Svratouch byli postaveni před nelehký úkol, museli zmapovat prostor místního tábora i jeho nedaleké okolí. Lyceáni se však skvěle vypořádali s nástrahami zeměměřičské práce...
Více

Adaptační kurz 1. ročníků gymnázia

Ve dnech 3. – 6. září 2019 proběhl v areálu Vysoké Pole u Dětřichova adaptační kurz pro nově přijaté studenty prvních ročníků gymnázia. Za pomoci svých nových třídních učitelů a vedoucí kurzu jsme postupně poznávali své nové spolužáky a začali tvořit příjemný kolektiv, ve kterém jsme po celou dobu upevňovali...
Více

Archeologové na Gymnáziu v Jevíčku

Ve dnech 26. – 28. 9. 2019 hostilo Gymnázium v Jevíčku XV. Protohistorickou konferenci s názvem Archeologie barbarů 2019, kterou organizovala Katedra archeologie FF Univerzity Hradec Králové, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, Archeologický ústav Akademie věd ČR, Katedra klasickej archeológie FF Trnavskej univerzity v Trnave, Numismatické oddělení Národního muzea Praha a Město...
Více

Adaptační kurz třídy 1.L

První den jsme vycházeli pěšky z Jevíčka do Borotína na faru, přibližně 9 km. hned poté, co jsme došli do Borotína, začal boj s pavouky, který nedopadl úplně nejlépe. Naštěstí nás čekala spousta jiných aktivit., jedna z nich byla vázání sešitů s panem učitelem Müllerem. Na večer pro nás pan...
Více

Angliáda 2019

Kabinet anglického jazyka na Gymnáziu Jevíčko ve spoluprácí s Oxford University Press Olomouc a Bridge Publishing House pořádá již 6. ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře Malé Hané ANGLIÁDA 2019 pro žáky 9. tříd základních škol regionu Malá Haná a blízkého okolí Přihlášky: název školy, jméno vyučujícího, jmenný seznam žáků (počet...
Více

Kurz primární prevence 2019

            V rámci výuky ve druhém ročníku gymnázia a kombinovaného lycea se uskutečnil v termínu 17. 6. – 19. 6. 2019 Kurz primární prevence, pro žáky gymnázia (KPP) a 17. 6. – 21. 6. 2019 Přírodovědná exkurze, pro žáky lycea (KPP + PE). Oba kurzy jsou specifickou součástí školního vzdělávacího...
Více

Matematické úspěchy ve školním roce 2018/2019

I když matematika nepatří u řady studentů k nejoblíbenějším předmětům, řada z nich se s chutí účastní řady soutěží. Na začátku školního roku pořádá Mensa ČR soutěž Logická olympiáda, jejíž nominační kolo do kola krajského probíhá online. V tomto školním roce se kategorie C – střední školy – zúčastnilo 388...
Více

Přijmeme asistenty pedagoga

Gymnázium Jevíčko přijme od 1. 9. 2019 2 pedagogické asistenty. Motivační dopis a životopis zasílejte na e- mail skvarilova@gymjev.cz…...
Více

Přijmeme učitele biologie a zeměpisu

Gymnázium Jevíčko přijme od 1. 9. 2019 učitele/ku s aprobací biologie – zeměpis nebo biologie – tělesná výchova. Motivační dopis a životopis zasílejte na e- mail skvarilova@gymjev.cz…...
Více

Jarní zprávy z Domova mládeže

Školní rok utekl jako voda a všichni se již těší na prázdniny. Během posledních týdnů svého pobytu na DM se studenti mohli zapojit do různých aktivit, které pro ně připravily vychovatelky. Paní Blahová společně s několika zájemci navštívila bazén ve Velkých Opatovicích. Paní Vafková uskutečnila další kolo v překonávání „Intrrekordů“.  ...
Více