Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

Klára Mrvová, loňská vítězka a držitelka hejtmanské ceny, opět na „bedně“

Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje je díky velkému zájmu široké veřejnosti ojedinělou soutěží svého druhu. V roce 2017 v ní mladí výtvarníci soutěžili již po osmé a 6. února 2018 se na slavnostním vyhlášení výsledků dozvěděli jména vítězů. Z Pardubic si perníkovou medaili, diplom a hodnotnou cenu...
Více

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Žáci řeší gramatické úkoly a píší slohovou práci na zadané téma. Školní kolo II. kategorie této soutěže se uskutečnilo na naší škole v prosinci. Zvítězila Zdeňka Mauerová ze třídy 4.B před Matějem Toulem z 1.B. Zdeňka...
Více

Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

Ve čtvrtek 1.února 2018 proběhlo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce za účasti 12 studentů z prvního až třetího ročníku. Všichni si vyzkoušeli poslech s porozuměním a test Use of English na úrovni B2 ve formátu FCE . Poté se účastníci rozdělili do dvojic a absolvovali řízený rozhovor na základě...
Více

Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce

okresní kolo:         den:                 středa 21. 2. 2018 na Gymnáziu v Jevíčku prezentace:     8.00 – 8.30 zahájení:         8.45 ukončení:        do 13.00 přihlášky:        do 12. 2. 2017   obsah soutěže:           a) poslech s porozuměním + lexikálně gramatický test, zadávaný centrálně od organizátora krajského kola,  cca 45 min b) řízený rozhovor dvojic...
Více

C E R TA M E N L A T I N U M

V pondělí 15.01.2018 se na Gymnáziu Jevíčko konalo školní kolo soutěže C E R TA M E N  L A T I N U M. Školního kola se zúčastnilo 5 studentek. Původně se soutěže hodlalo zúčastnit osm soutěžících, ale z důvodu nemoci se tak nestalo. Pořadí podle součtu bodů je následující:...
Více

Soutěž ve francouzském jazyce

Dne 26. 1. 2018 se uskutečnila na našem gymnáziu Soutěž ve francouzském jazyce. Soutěže se zúčastnily dvě studentky ze 3. A: Hana Vyroubalová a Vanesa Pařilová. Nejprve proběhl poslech a poté mluvený projev. V něm se studentky představily, popsaly obrázek a vylosovaly si konverzační téma. Hana mluvila o bydlení, Vanesa...
Více

Vánoční hrátky 2017

Jako každý rok, tak i letos, jsme se na Gymnáziu v Jevíčku ladili na vánoční svátky. Letos k nám v předvánoční dopoledne ve čtvrtek 21. 12. 2017 zavítali žáci ze Základní školy Jevíčko, kteří nadšeně vyráběli dárečky pro své nejbližší. Mnozí z nich přišli i odpoledne, neboť v tuto dobu byla...
Více

Beseda s Martinem Reinerem

Městská knihovna v Jevíčku je zapojena do projektu, ve kterém deset známých českých spisovatelů objede deset knihoven po celé České republice. Do Jevíčka tak už zavítalo několik úspěšných autorů. Nyní si k nám našel cestu básník, prozaik a vydavatel Martin Reiner. Díky spolupráci knihovny a našeho gymnázia se mohli studenti čtvrtých ročníků...
Více

Soutěž v německém jazyce

Dne 10. 1. 2018 proběhlo školní kolo Soutěže v německém jazyce kategorie III A. Akce se zúčastnilo 16 studentů prvních až třetích ročníků. Nejlepší výkon podala Veronika Sedláčková  z 2. A, která zvítězila před Natálií Abrahámovou z 3. L a Terezou Čapkovou z 1. L. Výsledkovou listinu najdete zde. Všem soutěžícím děkujeme za účast a...
Více

Studentské prezidentské volby

Zanedlouho se otevřou volební místnosti pro oprávněné voliče, kteří rozhodnou o tom, kdo bude příštím prezidentem. Studenti gymnázia i lycea už svoje volební preference vyjádřili. V rámci projektu Studentské volby by do druhého kola poslali: gymnazisté Jiřího Drahoše a Miloše Zemana, lyceáni Pavla Fischera a Jiřího Drahoše. Nechme se překvapit, nakolik...
Více