Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

Jaderná elektrárna Dukovany a vodní přečerpávací elektrárna Dalešice

NEBOLI Já podrbu záda Tobě a Ty zase mně Jednoho nevrlého únorového rána, sotva po té co sluneční paprsky s odporem olízly na kost zmrzlou zemi, jsme byli my, účastníci již tradiční vzdělávací akce „Jádro a vůbec elektřina“ vyhnáni, ostatně jako každé ráno, ze svých vyhřátých postýlek. Dostali jsme, aspoň...
Více

Silový čtyřboj, krajské kolo, Moravská Třebová, 27. 3. 2018

Dne 27. 3. 2018 se v tělocvičnách Gymnázia Moravská Třebová uskutečnilo krajské kolo družstev v silovém čtyřboji. Naši školu reprezentovali Anežka Nárovcová, Kateřina Popelková, Viktorie Kašparová, Hana Kopková, Monika Cápalová, Daniel Fluksa, Jakub Pavlík, Denis Mrvoljak a Vojtěch Marek. Dívky soutěžily v disciplínách šplh na tyči, trojskok do dálky z...
Více

Soutěž ve francouzském jazyce – krajské kolo

března 2018 – červeně napsané datum v mém diáři, které mi dlouhou dobu nedalo spát, nastalo jako nic i se svojí hrozbou. Konala se soutěž ve francouzském jazyce na ploše Dašického gymnázia v Pardubicích a já měla být její součástí. Když jsem celá zamlklá s nezdravou barvou, překročila práh gymnázia, hned mě překvapil...
Více

Z Jevíčka za kanál La Manche aneb univerzita po anglicku

Na počátku byl sen… Léto roku 2017 bylo v plném proudu a moji spolužáci, úspěšní maturanti, si užívali zaslouženého volna. Já jsem mezitím odcestoval na britské ostrovy, abych tu otevřel novou kapitolu svého života, a začal si tak plnit celoživotní sen. Nejprve se ale vraťme na začátek… Mým nevšedním koníčkem,...
Více

Soutěž v ruském jazyce – krajské kolo

Dne 7. března 2018 se na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku konalo krajské kolo soutěže v ruském jazyce. Účastníky soutěže čekal poslech, tradiční ústní část – vyprávění na vylosované téma, popis obrázku a rozhovor s rodilým mluvčím. Naši školu reprezentoval Mikuláš Sedláček z 3. B, vítěz školního kola, který velmi pěkným výkonem...
Více

Wolkerův Prostějov 2018

Již pátým rokem se účastníme se studenty recitační soutěžní přehlídky Wolkerův Prostějov. Krajské kolo této prestižní soutěže se konalo 8. 3. v Divadle Anežky České v Pardubicích. Budova divadla, sváteční a příjemné prostředí, skvělí mladí lidé dávají této soutěži úžasnou atmosféru. Recituje se ve třech kategoriích, my zpravidla ve dvou,...
Více

Nebojme se myslet

Psal se patnáctý den měsíce prosinec. Čtyři stateční studenti ještě se statečnější profesorkou nasedli do školního automobilu a vyrazili směr Olomouc. Jaká byla jejich jména? Z řad studentů do byli Ondřej Rozbořil, Petr Veselka, Albín Pařízek a Vít Václavek. První polovina za třídu 3. A, a ta druhá z 3. B....
Více

Šablony 2017

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF) získalo Gymnázium v Jevíčku projekt, který je zaměřen na personální podporu, profesní a osobnostní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků naší školy a na pomoc ohroženým žákům. Projekt s finanční rozvahou více jak 600 tis. je realizován od září 2017 do září 2019....
Více

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, Svitavy, 20. 2. 2018

Dne 20. 2. 2018 se na Gymnáziu ve Svitavách uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali žáci třídy 3. B, Vít Václavek a Albín Pařízek. Struktura soutěže byla stejná jako v minulých letech, tj. práce s atlasem, test všeobecných geografických znalostí a praktická část (námětem praktické části byla problematika...
Více

Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo

Jako již tradičně ve středu 21. 2. 2018 proběhlo na jevíčském gymnáziu okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce za účasti 16 studentů z 8 středních škol okresu Svitavy. Účastníci soutěže se úspěšně vypořádali s upraveným formátem soutěže, když k poslechu na úrovni FCE byla přidána dvě lexikálně-mluvnická cvičení z kategorie...
Více