Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

Jazykový kurz v Bath

Kabinet anglického jazyka ve spolupráci s cestovní kanceláří ProTravel připravuje zájezd do Anglie spojený s výukou v termínu 24. – 30. března 2019. Centrem pobytu bude historické a lázeňské město Bath v jihozápadní Anglii, kde bude probíhat dopolední výuka anglického jazyka po vedením rodilých mluvčích z místní jazykové školy. Odpoledne...
Více

Angliáda 2018

V již tradičním termínu ve středu 17. října 2018 uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford University Press Olomouc již pátý ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem Angliáda 2018. Akce byla určena z kapacitních důvodů poprvé jen pro žáky 9. tříd základních škol...
Více

Konec léta na Karlovce

Den otevřených dveří na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy přinesl kromě věcných informací o průběhu přijímacího řízení ještě něco navíc. Dozvěděla jsem se díky němu o letní škole žurnalistiky, kterou fakulta pořádá na konci srpna. Neváhala jsem, napsala motivační dopis, příspěvek na téma sílícího extremismu ve společnosti a doufala, že...
Více

Angliáda 2018

Kabinet anglického jazyka na Gymnáziu Jevíčko ve spoluprácí s Oxford University Press Olomouc a Bridge Publishing House pořádá již 5. ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře Malé Hané ANGLIÁDA 2018 pro žáky jen 9. tříd základních škol regionu Malá Haná a blízkého okolí Přihlášky: název školy, jméno vyučujícího, jmenný seznam žáků...
Více

Zahájení školního roku

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018. Žáci 1. ročníků budou mít společné zahájení v aule gymnázia v 08:00 h, žáci vyšších ročníků v kmenových třídách. Učitelé nastupují do školy v pondělí 27. srpna 2018. Zahajovací porada začíná v 08:00....
Více

Poslední florbal ve školním roce

Dne 25. 6. 2018 se uskutečnil poslední trénink a zápas našeho florbalového oddílu ve školním roce 2017 / 2018. Setkání se zúčastnili i někteří bývalí žáci našeho Gymnázia a dokázali, že ze svých dovedností nic nezapomněli. Děkuji všem věrným florbalistům (samozřejmě i florbalistkám) za podporu při realizaci mimoškolních aktivit a...
Více

Desetkrát v hlavní úloze

Pátek 22. června se pro studenty 2. ročníku kombinovaného lycea jevíčského gymnázia linul ve znamení múz. V 17 hodin se totiž měla uskutečnit dlouho očekávaná premiéra divadelního představení Dámský krejčí, které společně se svými profesorkami Janou Janečkovou a Lenkou Hrbáčkovou nastudovali v rámci předmětu umělecká tvorba. Šest týdnů poctivě zkoušeli a najednou...
Více

Florencie

Renesance, osvícenství, vzdělání, do nebe volající chudoba, bohatství, kontrasty… Mateřské město jednoho z největších filozofických směrů. Naše pestrobarevná čtrnáctičlenná skvadra se v úterý v odpoledních hodinách sešla před gymnáziem. Dvanáct studentů, dva učitelé a laskavý, nás doprovázející, Tomáš doplnili autobus Waldorfské školy. Díky nim, autobusu, řidičům a Waldorfské škole, jsme jeli do...
Více

Zájezd na Ukrajinu

Ukrajina není cizina Zápisek n. 0 Jedna, dvě, deset. Nebo ještě víc? X hodin v autobuse a jako bonus dvě na slovensko-ukrajinské hranici. Konečně se dostáváme do vytouženého Užhorodu, přijíždíme k hostelu na Podhradské ulici, který má být pro první noc našim útočištěm. Abychom rozhýbali úmornou cestou znavená těla, vydáváme se do...
Více

Kurz primární prevence 2018

Kurz primární prevence, 2.A a 2. B, 18. 6. – 20. 6. 2018 Na rozdíl od ostatních tříd, které psaly před uzavíráním známek spoustu písemek, se třídy 2.A a 2.B vydaly v pondělí 18. června vstříc dobrodružství na kurz primární prevence do nedalekého Srnčí u Moravské Třebové. Hned po příjezdu jsme se...
Více