Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

najdete zde   Jak postupovat po zjištění výsledku přijímacího řízení: a) žák je přijat – v takovém případě blahopřejeme a prosíme o co nejrychlejší potvrzení zájmu nastoupit na naši školu (a následně o předání zápisového lístku). Pokud zájem okamžitě potvrdíte nebo nám sdělíte, že na naši školu nenastoupíte (telefonicky 461327805,...
Více

Práce osvobozuje?

Spíše ironie, než opravdová filosofická myšlenka, napsaná nad branou jednoho z nejznámějších koncentračních táborů. Je ale pravda, že možná právě díky této větě věřilo více jak milion nevinných lidí, že se z koncentračního tábora s názvem Osvětim dostanou živí… dubna jsme se po skončení první vyučovací hodiny vydali autobusem na místo, které je...
Více

Světová škola potřetí

Dne 20. 4. 2017 se naše gymnázium již tradičně zúčastnilo projektu Světová škola, který jsme měli na starost my, studenti 3. ročníků, v rámci společenskovědního semináře. Po několika hodinách pečlivých příprav a plánování projektového dne na téma “Hlad, plýtvání jídlem a poruchy příjmu potravy”, konečně nadešel “den D” a my...
Více

Celostátní soustředění úspěšných řešitelů Matematické olympiády kategorie B a C

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků a fyziků, Ústřední komise matematické olympiády ČR a Gymnázium Jevíčko Vás zvou na soustředění úspěšných řešitelů matematické olympiády, které se koná 5. – 6. 6. 2017 na Gymnáziu v Jevíčku Soustředění bude zahájeno v úterý 30. května ve 20:30 h v sále Základní...
Více

Rekonstrukce střechy budovy gymnázia

V pondělí 20. března 2017 byla zahájena oprava střechy budovy gymnázia. Oprava spočívá v odstranění stávající střešní krytiny i celého nevyhovujícího krovu a provedení nových konstrukcí. Stávající plechová krytina bude vyměněna za pálenou střešní krytinu. Malé stříšky nad hygienickými místnosti budou zastřešeny plechovou střešní krytinou. Nová střecha bude tvarově stejná jako...
Více

Silový čtyřboj, krajské kolo, 4. 4. 2017, Moravská Třebová

Dne 4. 4. 2017 se družstvo dívek a chlapců naší školy zúčastnilo krajského kola v silovém čtyřboji družstev v tělocvičnách Gymnázia Moravská Třebová. I přes velkou atraktivitu se soutěže zúčastnila pouze 2 družstva chlapců a 3 družstva dívek. Chlapci změřili své síly v těchto disciplínách: shyby podhmatem na doskočné hrazdě,...
Více

O Evropské unii jinak

Dne 3. 4. 2017 proběhla pro studenty 3. ročníku  přednáška Studuj, pracuj, cestuj v EU! Mgr. Lucie Hylmarová z pardubického Eurocentra představila přítomným, jaké možnosti plynou občanům z členství v Evropské unii. Na rozhovor s ní se můžete těšit v některém z dalších čísel školního časopisu Gymjev Express.   Mgr. Lenka Hrbáčková...
Více

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany

Už poněkolikáté se celý první ročník Gymnázia Jevíčko vydal na každoroční exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany. V programu byla návštěva informačního centra jaderné elektrárny Dukovany a i nedaleké vodní elektrárny Dalešice. Jelikož cesta neměla trvat vůbec krátkou dobu, celkově jsme v autobuse strávili téměř dvě hodiny, museli jsme vyjet brzy ráno....
Více

Výpadek počítačové sítě

V úterý dne 28.3.2017 dojde k odpojení gymnázia, internátu, základní školy a praktické školy od internetu, síťových služeb (přístup na síťové disky, tisk, apod.), telefonů a podobných služeb souvisejících s internetem a počítačovou sítí. Důvodem je rekonstrukce střechy budovy školy. Předpokládaný začátek výpadku 9:00 hodin Předpokládaný konec 12:00 hodin...
Více

Bronzové umístění v okresním kole

V září 2016 byl zahájen již 8. ročník soutěže Finanční gramotnost, kterou pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a která je podporována hejtmany celkem jedenácti krajů. V naší škole se soutěže zúčastnilo celkem 138 studentů prvních až třetích ročníků. Nejlepšího výsledku dosáhl František Machorek ze...
Více