Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

Soutěž „Vytvoř si svůj komiks“

Gymnázium Jevíčko i letos uspořádalo pro žáky 8. a 9. tříd základních škol literárně-výtvarnou soutěž „Vytvoř si svůj komiks“. 6. listopadu se v aule školy sešlo 20 žáků z Jevíčka, Jaroměřic, Boskovic a Velkých Opatovic. Cílem bylo vytvořit fantasy příběh. Soutěžící začali pracovat na svých komiksech hned po zahájení soutěže v 8...
Více

Piškvorky 2019

Kdo z nás by neznal piškvorky… Ideální a poněkud typická hra na vyplnění volné hodiny (a někdy i té „nevolné“). Věděli jste ale, že se v piškvorkách konají i soutěže? Na okresní, krajské, a dokonce i celorepublikové úrovni. My, studenti gymnázia, jsme se na začátku měsíce listopadu jeli poprat do okresního kola,...
Více

Maturitní ples 4. A

Srdečně Vás zveme na maturitní ples třídy 4. A, který se uskuteční 29. listopadu 2019. Vstupenky jsou k zakoupení v kanceláři školy u paní Linhartové....
Více

Mladí přírodovědci

Gymnázium Jevíčko si dovoluje pozvat žáky 8. a 9. tříd základních školna soutěž týmů Mladí přírodovědci aneb Přírodovědecká olympiáda. Tato soutěž obsahuje otázky a praktické úkoly z chemie, biologie, ekologie i logiky a věříme, že i letos žáky zaujme. Uskuteční se 18. prosince na půdě našeho gymnázia. Přihlášky do soutěže...
Více

První ročníky gymnázia v knihovně

Gymnázium i v tomto školním roce spolupracuje s Městskou knihovnou v Jevíčku. Žáci prvních ročníků ji začátkem října navštívili a v příjemném prostředí se seznámili s knižním fondem, on-line katalogem pro orientaci ve fondu knihovny a s pravidly půjčování knih. V průběhu školního roku už budou určitě knihovnu sami často...
Více

Žáci historického semináře v Městském muzeu v Moravské Třebové

Na exkurzi do Městského muzea v Moravské Třebové jsme se vydali 8. října. Ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, návštěvu tohoto malebného města jsme si užili. Nejdříve jsme se seznámili formou krátké přednášky s historií německého obyvatelstva v oblasti Hřebečska. Přednáška doplnila naše znalosti z výuky o česko-německých vztazích. Po ní jsme ale vyrazili...
Více

Angliáda 2019

Ve středu 23. října 2019 uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford University Press Olomouc již šestý ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem Angliáda 2019 určená pro žáky 9. tříd základních škol regionu Malá Haná. Počet soutěžících potvrdil, že zájem o...
Více

Zprávy z DM – podzim 2019

Prázdniny uběhly jako voda a v neděli 1. září jsme na DM přivítali nové studenty. Po  návratu z adaptačního kurzu se naši „prváci“ postupně zabydlovali na svých pokojích a zvykali si na neznámé prostředí ve škole i na internátu. Začátkem října jsme na DM zahájili obvyklou zájmovou činnost a pravidelné kroužky....
Více

Podpoř správného broučka aneb pomoc na druhou

„Kůrovci jsou na vzestupu, Lesy ČR pokácely 3x víc napadených stromů.” – zpravodajství iDNES/2019   Už jste o tom slyšeli? My, studenti 3. A a 3. B, ano, a tak jsme se v říjnu rozhodli zúčastnit celorepublikové akce Podpoř správného broučka. Spočívala v obnovení českých lesů (nám se podařilo vysadit...
Více