Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Znáte to, když jste někde noví, nevíte, co vás čeká, a cítíte se nejistí? S tímto pocitem jsme my,  prváci, vcházeli do budovy  Gymnázia v Jevíčku. Plní očekávání jsme poprvé viděli školu studentskýma očima. Z těchto nejistých, zvláštních pocitů nás, I.A a I.B, vysvobodil adaptační kurz, na který jsme odjeli hned druhý den...
Více

ANGLIÁDA 2017

Kabinet anglického jazyka na Gymnáziu Jevíčko ve spoluprácí s Oxford University Press Olomouc a Bridge Publishing House pořádá 4. ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře Malé Hané ANGLIÁDA 2017 pro žáky 8. a 9. tříd základních škol regionu Malá Haná a blízkého okolí Přihlášky: název školy, jméno vyučujícího, jmenný seznam žáků...
Více

Zahájení školního roku

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017. Žáci 1. ročníků budou mít společné zahájení v aule gymnázia v 08:00 h, ostatní třídy v kmenových třídách. Učitelé nastupují do školy v pondělí 28. srpna 2017. Zahajovací porada začíná v 08:00....
Více

Co se děje na gymnáziu o prázdninách

I o prázdninách vládne na gymnáziu čilý ruch. Rekonstrukce střechy gymnázia zahájená v březnu 2017 se blíží ke konci. Velká část střechy už září do dálky novou střešní krytinou. Perfektní práci odvádí firma TESLICE CZ s.r.o., která mimo jiné obnovuje nedávno vyhořelou národní kulturní památku chatu Libušín. Příští rok by...
Více

Výlet do Východočeské televize

Díky výbornému výtvarnému talentu studentky z 1.B Kláry Mrvové a krajské soutěži, kterou pomocí svého krásného výtvoru vyhrála, se mohla celá její třída podívat na exkurzi do Východočeské televize se sídlem v Hradci Králové. Po cestě autobusem i vlakem jsme dorazili k budově V1, kde nás moc milí zaměstnanci televize...
Více

Turistický kurz

Tak jako každý rok jsme my, studenti 3. ročníků absolvovali turistický kurz. Avšak tento ročník byl pojat trochu jinak, nevypravili jsme se na cyklistickou túru, ale odvážně jsme se vydali do adrenalinového kempu Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova. Zde jsme prožili vyčerpávající, nicméně nesmírně zábavný týden. Měli jsme šanci...
Více

Studentka gymnázia opět slaví celostátní úspěch

Blížil se konec dubna a s ním také uzávěrka 23. ročníku celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Moje kamarádka a spolužačka Klára Mrvová byla stále víc a víc neklidná, protože soutěžní výkres pořád nebyl hotový. Nakonec se jí po třicetihodinovém boji s pastelkami podařilo kresbu dokončit včas...
Více

Anglie 2017

Dne 23. dubna 2017 se dobrovolně přihlášení studenti vydali na dlouhou a únavnou cestu do Anglie. Žáci a učitelé se shromáždili o půl 11 ráno před budovou gymnázia, naložili svá zavazadla do autobusu, rozloučili se se svými rodinami a vyrazili vstříc novým dobrodružstvím. Asi po 20 hodinách cesty jsme dorazili...
Více

Na Srnčí za srnami?

To opravdu ne. My, druháci, jsme nejeli na Srnčí, abychom sledovali srny či srnce. Jeli jsme tam za účelem zúčastnit se KPP, tedy kurzu primární prevence. V pondělí ráno jsme se „nalodili“ do autobusu a vyrazili směr Moravská Třebová, u které se rekreační středisko nachází. Už od rána to vypadalo, že...
Více

Úspěch časopisu GYMJEV EXPRESS

Redakce školního časopisu gymnázia se zúčastnila soutěže „Školní časopis roku 2017“. Náš GYMJEV EXPRESS obsadil v kategorii „Střední školy“ pěkné 2. místo v Pardubickém kraji. Celé redakci časopisu blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole. Pokud si chcete prohlédnout náš časopis, navštivte webové stránky gymnázia. PhDr. Zdeňka Valčíková...
Více