Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Jevíčko připravilo nový unikátní obor

Informace o studiu

Vaše cesta začíná u nás …
více

Příjímací řízení

Pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Maturitní zkoušky

Co vás čeká a nemine

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.

Domov mládeže

Ubytování pro studenty

Kapacita domova mládeže je 88 lůžek v 37 pokojích. Nově zrekonstruované pokoje mají vlastní sociální zařízení a připojení na internet.

Aktuality

Okresní kolo zeměpisné olympiády, Svitavy, 21. 2. 2017

Dne 21. 2. 2017 se Vít Václavek ze třídy 2. B a Martin Borýsek ze třídy 1. B zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády na Gymnáziu ve Svitavách. V kategorii D – střední školy soutěžilo celkem 9 studentů. Soutěžní úkoly byly rozděleny do třech samostatných částí. V první části řešili soutěžící...
Více

Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo

Ve středu 22. 2. 2017 proběhlo na jevíčském gymnáziu okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce za účasti 16 studentů z 8 středních škol okresu Svitavy. Účastníci soutěže se úspěšně vypořádali s upraveným formátem soutěže, když k centrálně zadávanému poslechu na úrovni CAE byla přidána dvě lexikálně-mluvnická cvičení z kategorie Use...
Více

Školní kolo Soutěže v ruském jazyce

Ve středu 15. 2. 2017 se uskutečnilo školní kolo Soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ I. Akce se zúčastnili 3 studenti druhých ročníků. Všichni soutěžící podali velmi pěkné a vyrovnané výkony. Zvítězila Aneta Kolísková ze 2. A před Mikulášem Sedláčkem ze 2. B a Kateřinou Kobylkovou také ze 2. B. Všem...
Více

Němčináři ve Svitavách opět bodovali

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhlo na Gymnáziu ve Svitavách okresní kolo Soutěže v německém jazyce kategorie III A. Akce se zúčastnilo 14 studentů z gymnázií a středních škol z okresu Svitavy. První místo obsadila naše studentka 3. ročníku Nhi Hoang Hai a postoupila tak do krajského kola, které se uskuteční...
Více

Školní kolo soutěže CERTAMEN LATINUM

Ve středu 8. února 2017 se na naší škole konala tradiční soutěž v latině CERTAMEN LATINUM. Účastníci kola byli studenti 4.B třídy humanitního zaměření, kteří se latinou zabývají teprve půldruhého roku. Přesto prokázali nejen velmi dobré znalosti gramatiky, ale i pěkné dovednosti v překladu z latiny do češtiny a pozoruhodný přehled v oblasti...
Více

Školní a okresní kolo olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol. Řeší se v ní náročné gramatické úkoly a hodnotí se i slohová práce na zadané téma. Školní kolo II. kategorie této soutěže proběhlo na naší škole na začátku prosince. Zvítězila Zdeňka Mauerová ze třídy 3.B před Petrem Moozem z 8.S...
Více

Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

Ve středu 1.února 2017 proběhlo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce za účasti 16 studentů ze všech tříd mimo maturitního ročníku. Všichni si vyzkoušeli poslech s porozuměním na úrovni B2 ve formátu FCE. Poté se účastníci rozdělili do dvojic a absolvovali řízený rozhovor na základě otázek zkoušejícího a vizuálních materiálů....
Více

Bruslení a hokej v tělesné výchově, leden 2017

 Nebývale silné mrazy vytvořily po mnoha letech ledovou plochu na koupališti v areálu Žlíbka. Tak jsme toho v tělesné výchově využili a vrhli jsme se do bruslení a také trochu do hokeje. V několika hodinách tělesné výchovy jsme se snažili napodobit profesionální krasobruslaře a hokejisty a i když se to...
Více

Zeměpisná olympiáda, 26. 1. 2017

Dne 26. 1. 2017 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 žáků od prvního do čtvrtého ročníku. Soutěžící zpracovávali celkem 3 skupiny úkolů, tj. test z učiva Planeta Země, práce s atlasem a test všeobecných geografických znalostí. Některé z úkolů byly...
Více