Co o nás říkají

Studenti a absolventi

 
 
Image

Martin Geršl, BSc (Hons)

absolvent

Air Transport with Commercial Pilot Training

Nezapomenutelné čtyři roky studentského života na gymnáziu a zejména kvalitní výuka jazyků mě dokonale připravily na studium v zahraničí. Po absolvování bakalářského oboru Air Transport with Commercial Pilot Training na univerzitě ve Velké Británii pokračuji magisterským programem v oblasti mezinárodního leteckého práva.
 
 

Tereza Marková

absolventka

konzultantka pro veřejný sektor, Ernst&Young

Gymnáziu vděčím za široký všeobecný přehled, ze kterého čerpám dodnes, a také za angličtinu a španělštinu na vysoké úrovni, bez nichž bych se nemohla věnovat práci, která mě baví. A v neposlední řadě si ze studia odnáším spoustu krásných zážitků a přátele na celý život.
Image
 
 
Image

MUDr. Blanka Molínová

absolventka

lékařka

Studium na gymnáziu v Jevíčku mi kromě 7 krásných let dalo též teoretické i praktické základy k mému dalšímu vzdělávání a pracovnímu uplatnění. Po gymnáziu jsem úspěšně absolvovala lékařskou fakultu a nyní pracuji jako kožní lékařka.
 
 

Vanesa Soares

absolventka

studentka zpěvu na Konzervatoři Brno

Studium na jevíčském gymnáziu vám dá dobré znalosti a navede vás na správnou cestu životem. Jsem ráda, že jsem zde mohla studovat. Byly to pro mě nádherné čtyři roky studia.
Image
 
 
Image

Denis Mrvoljak

absolvent

student Business Academy Aarhus, Dánsko, obor Marketing Management

Pamatuju si, když jsem vybíral střední školu a jsem rád, že jsem zvolil Gymnázium v Jevíčku. Jsem vděčný za to, že mi mnozí z učitelů mohli být inspirací.
 
 

Martin Borýsek

absolvent

Student Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze

Během studia jsem díky podpoře učitelů dokázal mj. vyhrát krajské kolo Matematické olympiády. Na Gymnáziu v Jevíčku mě po celou dobu provázela přátelská atmosféra. I díky ní jsem zde prožil nejlepší 4 roky mého života.
Image
 
 
Image

Martina Kleinová

absolventka

bývalá asistentka a press officer v kanceláři poslankyně Evropského parlamentu (Martiny Dlabajové)

Gymnázium Jevíčko doslova předurčilo moji životní cestu. Už tehdejší školní exkurze do Bruselu mi vnukla myšlenku práce v institucích EU a obdiv k tomuto multikulturnímu prostředí. Proto jsem nastoupila ke studiu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, v rámci kterého jsem poprvé odcestovala do Belgie na výměnný studijní pobyt Erasmus a tato země se pro mě nakonec stala osudnou. Po absolvování magisterského studia managementu na HEC Liège - École de gestion, jsem získala pracovní stáž v Evropském parlamentu, ze které se záhy rozvinula asistentská pozice v kanceláři naší české europoslankyně. Jevíčské gymnázium mě na tuto „evropskou cestu“ vybavilo nejen solidní angličtinou a francouzštinou, rozhledem i odvahou následovat svůj sen, ale rovněž i statutem hrdého absolventa vyhlášeného gymnázia, které bylo rozpoznáno i mezi kolegy na vysokém diplomatickém postu. Moje nejkrásnější vzpomínky na studentská léta jsou právě ty z našeho gymnázia.“
 
 

Klára Mrvová

absolventka

Vždycky mě bavilo umění. Ke studiu jsem si zvolila Gymnázium v Jevíčku, kde jsem potkala spoustu inspirativních lidí a dostala mnoho příležitostí k vlastnímu rozvoji.
Image
 
 
Image

Sára Burešová

studentka 4. ročníku Kombinovaného lycea

Když se řekne lyceum, představím si barevnou školu, do které vcházím s úsměvem na tváři. Školu, která rozvíjí mou bytost všemi směry - učí mě přemýšlet, bádat, chápat věci v souvislostech. Rozvíjí mou kreativitu a smysl pro umění. Podporuje práci v kolektivu i budování dobrých vztahů. Motivuje mě k práci na sobě samé. Skrze zvládání nelehkých úkolů mi dodává sebevědomí… Lyceum je pro mě místo vzdělanosti obklopené uměním. Místo dobrých lidí, věčných přátel, moudrých učitelů. Když se řekne lyceum, zahřeje mě u srdce a zasním se do krásné minulosti…
 
 

Hana Vyroubalová

absolventka

studentka Service, Hospitality and Tourism Management v Dánsku

Už téměř rok mám to štěstí studovat na univerzitě v Dánsku. Od začátku mého dobrodružství v zahraničí jsem patřila k té skupině žáků, kteří neměli větší problém komunikovat v anglickém jazyce. Za to a za mnoho dalších znalostí a vzpomínek vděčím studiu humanitního oboru na Gymnáziu v Jevíčku.
Image
 
 
Image

Dušan Pávek

absolvent

dipl.um., starosta města Jevíčko

Studium na gymnáziu v Jevíčku mě skvěle připravilo do života. Při následném studiu konzervatoře jsem nejvíce čerpal z kvalitního vzdělání německého a anglického jazyka, kterého se mi na gymnáziu dostalo. V Jevíčku pracuji od roku 2003 jako ředitel Základní umělecké školy a nyní od roku 2014 jako starosta města a úspěchy jevíčského gymnázia jsem vždy sledoval a vnímám jej jako skvělé a kvalitní gymnázium, navíc zasazené do nádherného prostředí malebného a historického města Jevíčka.
 
 

Mgr. Lucie Svojanovská

absolventka

Letuška ve společnosti Emirates

Gymnázium v Jevíčku mě připravilo na studium PdF MU v Brně a po následujícím krátkém působení ve školství jsem se rozhodla využít možností v zahraničí a splnit si tak svůj životní sen - poznat svět.
Image
 
 
Image

Mgr. Martin Řehoř, Ph.D.

absolvent

Research Scientist

Vzdělání získané na Gymnáziu Jevíčko mi bylo skvělým základem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kterou jsem završil ziskem doktorátu v oboru matematické a počítačové modelování. Vědecké bádání v univerzitním prostředí mne vedlo přes německý Heidelberg až do Lucemburska, kde pracuji pro společnost Rafinex vyvíjející simulační software. Jako studenta si mě Gymnázium Jevíčko získalo pestrou škálou nabízeného sportovního a kulturního vyžití. Jako absolvent si mimo jiné cením toho, že jsem na gymnáziu poznal svoji životní partnerku a také přátele, za kterými se rád vracím.
 
 

Mgr. Martina Mazalová

absolventka

doktorandka na Masarykově univerzitě

Momentálně dokončuji poslední ročník Ph.D. studia fyzikální chemie na Masarykově Univerzitě. Ve své práci se zaměřuji na kvantově-mechanické výpočty strukturních vlastností materiálů. Během osmi let studia na gymnáziu v Jevíčku jsem získala jak kvalitní základy matematiky, fyziky a chemie, na kterých jsem mohla stavět, tak přátele na celý život, se kterými na studium často a rádi vzpomínáme.

Image
 
 
Image

PhDr. Bc. František Vrbovský

absolvent

Jednatel ve firmě Vyrosteme - firemní poradenství a vzdělávání s.r.o.

Na dobu studií na Gymnáziu Jevíčko moc rád vzpomínám. Ty čtyři roky uběhly tak rychle! Studium na gymnáziu bylo plné nejen krásných chvil a zážitků, ale i požadavků na to, abychom se něco naučili a získali přesah do života po škole. Tyto požadavky s odstupem času hodnotím, že významně přispěly k formování mých životních hodnot a postojů. Z dob studií si odnáším spoustu přátel do života z řad mých spolužáků, morální a životní vzory z řad mých profesorů a znalosti a dovednosti, které jsem užil jak při studiu VŠ, tak i potom v běžném životě. Do Jevíčka se vždy rád vracím a moc rád si všímám, jak krásná rodinná atmosféra stále mezi studenty a profesory panuje.

 
 

Co o nás říkají

Studenti a absolventi

 
 
Image

Martin Geršl, BSc (Hons)

absolvent

Air Transport with Commercial Pilot Training

Nezapomenutelné čtyři roky studentského života na gymnáziu a zejména kvalitní výuka jazyků mě dokonale připravily na studium v zahraničí. Po absolvování bakalářského oboru Air Transport with Commercial Pilot Training na univerzitě ve Velké Británii pokračuji magisterským programem v oblasti mezinárodního leteckého práva.
 
 
Image

Tereza Marková

absolventka

konzultantka pro veřejný sektor, Ernst&Young

Gymnáziu vděčím za široký všeobecný přehled, ze kterého čerpám dodnes, a také za angličtinu a španělštinu na vysoké úrovni, bez nichž bych se nemohla věnovat práci, která mě baví. A v neposlední řadě si ze studia odnáším spoustu krásných zážitků a přátele na celý život.
 
 
Image

MUDr. Blanka Molínová

absolventka

lékařka

Studium na gymnáziu v Jevíčku mi kromě 7 krásných let dalo též teoretické i praktické základy k mému dalšímu vzdělávání a pracovnímu uplatnění. Po gymnáziu jsem úspěšně absolvovala lékařskou fakultu a nyní pracuji jako kožní lékařka.
 
 
Image

Vanesa Soares

absolventka

studentka zpěvu na Konzervatoři Brno

Studium na jevíčském gymnáziu vám dá dobré znalosti a navede vás na správnou cestu životem. Jsem ráda, že jsem zde mohla studovat. Byly to pro mě nádherné čtyři roky studia.
 
 
Image

Denis Mrvoljak

absolvent

student Business Academy Aarhus, Dánsko, obor Marketing Management

Pamatuju si, když jsem vybíral střední školu a jsem rád, že jsem zvolil Gymnázium v Jevíčku. Jsem vděčný za to, že mi mnozí z učitelů mohli být inspirací.
 
 
Image

Martin Borýsek

absolvent

Student  Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze

Během studia jsem díky podpoře učitelů dokázal mj. vyhrát krajské kolo Matematické olympiády. Na Gymnáziu v Jevíčku mě po celou dobu provázela přátelská atmosféra. I díky ní jsem zde prožil nejlepší 4 roky mého života.
 
 
Image

Martina Kleinová

absolventka

bývalá asistentka a press officer v kanceláři poslankyně Evropského parlamentu (Martiny Dlabajové)

Gymnázium Jevíčko doslova předurčilo moji životní cestu. Už tehdejší školní exkurze do Bruselu mi vnukla myšlenku práce v institucích EU a obdiv k tomuto multikulturnímu prostředí. Proto jsem nastoupila ke studiu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, v rámci kterého jsem poprvé odcestovala do Belgie na výměnný studijní pobyt Erasmus a tato země se pro mě nakonec stala osudnou. Po absolvování magisterského studia managementu na HEC Liège - École de gestion, jsem získala pracovní stáž v Evropském parlamentu, ze které se záhy rozvinula asistentská pozice v kanceláři naší české europoslankyně. Jevíčské gymnázium mě na tuto „evropskou cestu“ vybavilo nejen solidní angličtinou a francouzštinou, rozhledem i odvahou následovat svůj sen, ale rovněž i statutem hrdého absolventa vyhlášeného gymnázia, které bylo rozpoznáno i mezi kolegy na vysokém diplomatickém postu. Moje nejkrásnější vzpomínky na studentská léta jsou právě ty z našeho gymnázia.“
 
 
Image

Klára Mrvová

absolventka

Vždycky mě bavilo umění. Ke studiu jsem si zvolila Gymnázium v Jevíčku, kde jsem potkala spoustu inspirativních lidí a dostala mnoho příležitostí k vlastnímu rozvoji.
 
 
Image

Sára Burešová

studentka 4. ročníku Kombinovaného lycea

Když se řekne lyceum, představím si barevnou školu, do které vcházím s úsměvem na tváři. Školu, která rozvíjí mou bytost všemi směry - učí mě přemýšlet, bádat, chápat věci v souvislostech. Rozvíjí mou kreativitu a smysl pro umění. Podporuje práci v kolektivu i budování dobrých vztahů. Motivuje mě k práci na sobě samé. Skrze zvládání nelehkých úkolů mi dodává sebevědomí… Lyceum je pro mě místo vzdělanosti obklopené uměním. Místo dobrých lidí, věčných přátel, moudrých učitelů. Když se řekne lyceum, zahřeje mě u srdce a zasním se do krásné minulosti…
 
 
Image

Hana Vyroubalová

absolventka

studentka Service, Hospitality and Tourism Management v Dánsku

Už téměř rok mám to štěstí studovat na univerzitě v Dánsku. Od začátku mého dobrodružství v zahraničí jsem patřila k té skupině žáků, kteří neměli větší problém komunikovat v anglickém jazyce. Za to a za mnoho dalších znalostí a vzpomínek vděčím studiu humanitního oboru na Gymnáziu v Jevíčku.
 
 
Image

Dušan Pávek

absolvent

dipl.um., starosta města Jevíčko

Studium na gymnáziu v Jevíčku mě skvěle připravilo do života. Při následném studiu konzervatoře jsem nejvíce čerpal z kvalitního vzdělání německého a anglického jazyka, kterého se mi na gymnáziu dostalo. V Jevíčku pracuji od roku 2003 jako ředitel Základní umělecké školy a nyní od roku 2014 jako starosta města a úspěchy jevíčského gymnázia jsem vždy sledoval a vnímám jej jako skvělé a kvalitní gymnázium, navíc zasazené do nádherného prostředí malebného a historického města Jevíčka.
 
 
Image

Mgr. Lucie Svojanovská

absolventka

Letuška ve společnosti Emirates

Gymnázium v Jevíčku mě připravilo na studium PdF MU v Brně a po následujícím krátkém působení ve školství jsem se rozhodla využít možností v zahraničí a splnit si tak svůj životní sen - poznat svět.
 
 
Image

Mgr. Martin Řehoř, Ph.D.

absolvent

Research Scientist

Vzdělání získané na Gymnáziu Jevíčko mi bylo skvělým základem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kterou jsem završil ziskem doktorátu v oboru matematické a počítačové modelování. Vědecké bádání v univerzitním prostředí mne vedlo přes německý Heidelberg až do Lucemburska, kde pracuji pro společnost Rafinex vyvíjející simulační software. Jako studenta si mě Gymnázium Jevíčko získalo pestrou škálou nabízeného sportovního a kulturního vyžití. Jako absolvent si mimo jiné cením toho, že jsem na gymnáziu poznal svoji životní partnerku a také přátele, za kterými se rád vracím.
 
 
Image

Mgr. Martina Mazalová

absolventka

doktorandka na Masarykově univerzitě

Momentálně dokončuji poslední ročník Ph.D. studia fyzikální chemie na Masarykově Univerzitě. Ve své práci se zaměřuji na kvantově-mechanické výpočty strukturních vlastností materiálů. Během osmi let studia na gymnáziu v Jevíčku jsem získala jak kvalitní základy matematiky, fyziky a chemie, na kterých jsem mohla stavět, tak přátele na celý život, se kterými na studium často a rádi vzpomínáme.

 
 
Image

PhDr. Bc. František Vrbovský

absolvent

Jednatel ve firmě Vyrosteme - firemní poradenství a vzdělávání s.r.o.

Na dobu studií na Gymnáziu Jevíčko moc rád vzpomínám. Ty čtyři roky uběhly tak rychle! Studium na gymnáziu bylo plné nejen krásných chvil a zážitků, ale i požadavků na to, abychom se něco naučili a získali přesah do života po škole. Tyto požadavky s odstupem času hodnotím, že významně přispěly k formování mých životních hodnot a postojů. Z dob studií si odnáším spoustu přátel do života z řad mých spolužáků, morální a životní vzory z řad mých profesorů a znalosti a dovednosti, které jsem užil jak při studiu VŠ, tak i potom v běžném životě. Do Jevíčka se vždy rád vracím a moc rád si všímám, jak krásná rodinná atmosféra stále mezi studenty a profesory panuje.