Co o nás říkají

Studenti a absolventi

geršl foto

Martin Geršl, BSc (Hons)

absolvent

Air Transport with Commercial Pilot Training

Nezapomenutelné čtyři roky studentského života na gymnáziu a zejména kvalitní výuka jazyků mě dokonale připravily na studium v zahraničí. Po absolvování bakalářského oboru Air Transport with Commercial Pilot Training na univerzitě ve Velké Británii pokračuji magisterským programem v oblasti mezinárodního leteckého práva.

Tereza Marková

absolventka

konzultantka pro veřejný sektor, Ernst&Young

Gymnáziu vděčím za široký všeobecný přehled, ze kterého čerpám dodnes, a také za angličtinu a španělštinu na vysoké úrovni, bez nichž bych se nemohla věnovat práci, která mě baví. A v neposlední řadě si ze studia odnáším spoustu krásných zážitků a přátele na celý život.
marková foto
molínová foto

MUDr. Blanka Molínová

absolventka

lékařka

Studium na gymnáziu v Jevíčku mi kromě 7 krásných let dalo též teoretické i praktické základy k mému dalšímu vzdělávání a pracovnímu uplatnění. Po gymnáziu jsem úspěšně absolvovala lékařskou fakultu a nyní pracuji jako kožní lékařka.

Vanesa Soares

absolventka

studentka zpěvu na Konzervatoři Brno

Studium na jevíčském gymnáziu vám dá dobré znalosti a navede vás na správnou cestu životem. Jsem ráda, že jsem zde mohla studovat. Byly to pro mě nádherné čtyři roky studia.
soares foto
mrvoljak foto

Denis Mrvoljak

absolvent

student Business Academy Aarhus, Dánsko, obor Marketing Management

Pamatuju si, když jsem vybíral střední školu a jsem rád, že jsem zvolil Gymnázium v Jevíčku. Jsem vděčný za to, že mi mnozí z učitelů mohli být inspirací.

Martin Borýsek

absolvent

Student Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze

Během studia jsem díky podpoře učitelů dokázal mj. vyhrát krajské kolo Matematické olympiády. Na Gymnáziu v Jevíčku mě po celou dobu provázela přátelská atmosféra. I díky ní jsem zde prožil nejlepší 4 roky mého života.
borýsek foto
kleinová foto

Martina Kleinová

absolventka

bývalá asistentka a press officer v kanceláři poslankyně Evropského parlamentu (Martiny Dlabajové)

Gymnázium Jevíčko doslova předurčilo moji životní cestu. Už tehdejší školní exkurze do Bruselu mi vnukla myšlenku práce v institucích EU a obdiv k tomuto multikulturnímu prostředí. Proto jsem nastoupila ke studiu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, v rámci kterého jsem poprvé odcestovala do Belgie na výměnný studijní pobyt Erasmus a tato země se pro mě nakonec stala osudnou. Po absolvování magisterského studia managementu na HEC Liège - École de gestion, jsem získala pracovní stáž v Evropském parlamentu, ze které se záhy rozvinula asistentská pozice v kanceláři naší české europoslankyně. Jevíčské gymnázium mě na tuto „evropskou cestu“ vybavilo nejen solidní angličtinou a francouzštinou, rozhledem i odvahou následovat svůj sen, ale rovněž i statutem hrdého absolventa vyhlášeného gymnázia, které bylo rozpoznáno i mezi kolegy na vysokém diplomatickém postu. Moje nejkrásnější vzpomínky na studentská léta jsou právě ty z našeho gymnázia.“

Klára Mrvová

absolventka

Vždycky mě bavilo umění. Ke studiu jsem si zvolila Gymnázium v Jevíčku, kde jsem potkala spoustu inspirativních lidí a dostala mnoho příležitostí k vlastnímu rozvoji.
mrvová foto
sára burešová

Sára Burešová

absolventka Kombinovaného lycea

Když se řekne lyceum, představím si barevnou školu, do které vcházím s úsměvem na tváři. Školu, která rozvíjí mou bytost všemi směry - učí mě přemýšlet, bádat, chápat věci v souvislostech. Rozvíjí mou kreativitu a smysl pro umění. Podporuje práci v kolektivu i budování dobrých vztahů. Motivuje mě k práci na sobě samé. Skrze zvládání nelehkých úkolů mi dodává sebevědomí… Lyceum je pro mě místo vzdělanosti obklopené uměním. Místo dobrých lidí, věčných přátel, moudrých učitelů. Když se řekne lyceum, zahřeje mě u srdce a zasním se do krásné minulosti…

Štěpán Schich

absolvent Kombinovaného lycea

student architektury

Lyceum v Jevíčku mi toho dalo mnohem víc, než jsem očekával...přátelství, radost, odhodlanost, píli, silnou vůli, a to není zdaleka vše. Díky netradiční výuce jsem našel správnou cestu k budoucímu životu.  Jsem přesvědčen, že mi lyceum pomohlo v mém snu stát se architektem. Nelituju jediného okamžiku zde stráveného a jsem rád, že jsem byl součástí.

Image
Image

Mgr. Kateřina Smékalová

absolventka

Executive Manager, Partners Financial Services, a.s.

Dobrá škola má studenta naučit nejen vědomostem, ale vštípit mu zejména správné hodnoty a lásku k sebevzdělání. To podle mě jevíčské Gymnázium splnilo. Navštěvovala jsem jej dlouhých 7 let v moc ráda na to období vzpomínám. S velkou částí profesorů jsem v kontaktu dodnes a moc si jich vážím za to, co mi do života předali, a také za to, co jsem s nimi mohla zažít i mimo běžnou výuku.

Hana Vyroubalová

absolventka

studentka Service, Hospitality and Tourism Management v Dánsku

Už téměř rok mám to štěstí studovat na univerzitě v Dánsku. Od začátku mého dobrodružství v zahraničí jsem patřila k té skupině žáků, kteří neměli větší problém komunikovat v anglickém jazyce. Za to a za mnoho dalších znalostí a vzpomínek vděčím studiu humanitního oboru na Gymnáziu v Jevíčku.
vyroubalová foto
pávek foto

Dušan Pávek

absolvent

dipl.um., starosta města Jevíčko

Studium na gymnáziu v Jevíčku mě skvěle připravilo do života. Při následném studiu konzervatoře jsem nejvíce čerpal z kvalitního vzdělání německého a anglického jazyka, kterého se mi na gymnáziu dostalo. V Jevíčku pracuji od roku 2003 jako ředitel Základní umělecké školy a nyní od roku 2014 jako starosta města a úspěchy jevíčského gymnázia jsem vždy sledoval a vnímám jej jako skvělé a kvalitní gymnázium, navíc zasazené do nádherného prostředí malebného a historického města Jevíčka.

Mgr. Lucie Svojanovská

absolventka

Letuška ve společnosti Emirates

Gymnázium v Jevíčku mě připravilo na studium PdF MU v Brně a po následujícím krátkém působení ve školství jsem se rozhodla využít možností v zahraničí a splnit si tak svůj životní sen - poznat svět.
lucie svojanovská
marek řehoř

Mgr. Martin Řehoř, Ph.D.

absolvent

Research Scientist

Vzdělání získané na Gymnáziu Jevíčko mi bylo skvělým základem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kterou jsem završil ziskem doktorátu v oboru matematické a počítačové modelování. Vědecké bádání v univerzitním prostředí mne vedlo přes německý Heidelberg až do Lucemburska, kde pracuji pro společnost Rafinex vyvíjející simulační software. Jako studenta si mě Gymnázium Jevíčko získalo pestrou škálou nabízeného sportovního a kulturního vyžití. Jako absolvent si mimo jiné cením toho, že jsem na gymnáziu poznal svoji životní partnerku a také přátele, za kterými se rád vracím.

Mgr. Martina Mazalová

absolventka

doktorandka na Masarykově univerzitě

Momentálně dokončuji poslední ročník Ph.D. studia fyzikální chemie na Masarykově Univerzitě. Ve své práci se zaměřuji na kvantově-mechanické výpočty strukturních vlastností materiálů. Během osmi let studia na gymnáziu v Jevíčku jsem získala jak kvalitní základy matematiky, fyziky a chemie, na kterých jsem mohla stavět, tak přátele na celý život, se kterými na studium často a rádi vzpomínáme.

Image
Image

PhDr. Bc. František Vrbovský

absolvent

Jednatel ve firmě Vyrosteme - firemní poradenství a vzdělávání s.r.o.

Na dobu studií na Gymnáziu Jevíčko moc rád vzpomínám. Ty čtyři roky uběhly tak rychle! Studium na gymnáziu bylo plné nejen krásných chvil a zážitků, ale i požadavků na to, abychom se něco naučili a získali přesah do života po škole. Tyto požadavky s odstupem času hodnotím, že významně přispěly k formování mých životních hodnot a postojů. Z dob studií si odnáším spoustu přátel do života z řad mých spolužáků, morální a životní vzory z řad mých profesorů a znalosti a dovednosti, které jsem užil jak při studiu VŠ, tak i potom v běžném životě. Do Jevíčka se vždy rád vracím a moc rád si všímám, jak krásná rodinná atmosféra stále mezi studenty a profesory panuje.

plukovník gšt. Ing. Josef TROJÁNEK

absolvent

Velitel 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“

Patřím spíše k té starší generaci. Snad právě proto mohu objektivně s odstupem času hodnotit, jak moc pro mě studium na Gymnáziu v Jevíčku znamenalo a stále znamená. Čtyři skvělé roky, které mně formovaly v jedné z nejdůležitějších etap mého života a připravily na následující studium. Přátelská atmosféra a inspirující pedagogové, kteří pomáhali utvářet mé budoucí životní postoje a hodnoty. V osobní rovině mi z dob studií zůstalo několik doslova celoživotních přátel z řad mých spolužáku, které rád potkávám doposud. 

Image
Image

Mgr. Vlastimil Stenzl

absolvent

Forenzní genetik, Kriminalistický ústav Praha

I po více jak třiceti letech od maturity je pro mě jevíčské gymnázium pojem a jsem hrdý na to, že jsem jeho absolventem. Nezapomenu na čtyři roky strávené v jeho lavicích, kde jsem pod dohledem erudovaných pedagogů nasával vědomosti, které se mi potom hodily při dalším studiu i v praxi. Na jevíčské gymnázium a všechny lidi, které s ním mám spojené, zkrátka nedám dopustit.

Mgr. Leona Aiglová

absolventka

Projektová manažerka HELLA Autotechnik Nova

Po gymnáziu jsem pokračovala bakalářským studiem němčiny a ekonomie a půlroční pracovní stáží v Německu. Nic z toho nebyl problém díky skvělým základům, které jsem na gymnáziu získala. Magisterské studium Podnikové ekonomiky a managementu na Masarykově univerzitě, pak bylo formální tečkou pro získání vytouženého pracovního místa v nadnárodní společnosti, které mi skýtá možnosti cestovat po celém světě a vedení interkulturních týmů.

Image
Image

Hana Burkoňová

absolventka

Gymnázium v Jevíčku mi kromě solidního všeobecného přehledu dalo především lásku k dalšímu studiu nespočtu předmětů. Mé kroky po maturitě vedly na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a dále pak na skotskou University of Glasgow, kde jsem na Adam Smith Business School vystudovala magisterský obor Rozvojová Ekonomie. V současné době žiji v Londýně a pracuji jako analytička pro mezinárodní neziskovou organizaci WaterAid.

Co o nás říkají

Studenti a absolventi

geršl foto

Martin Geršl, BSc (Hons)

absolvent

Air Transport with Commercial Pilot Training

Nezapomenutelné čtyři roky studentského života na gymnáziu a zejména kvalitní výuka jazyků mě dokonale připravily na studium v zahraničí. Po absolvování bakalářského oboru Air Transport with Commercial Pilot Training na univerzitě ve Velké Británii pokračuji magisterským programem v oblasti mezinárodního leteckého práva.
marková foto

Tereza Marková

absolventka

konzultantka pro veřejný sektor, Ernst&Young

Gymnáziu vděčím za široký všeobecný přehled, ze kterého čerpám dodnes, a také za angličtinu a španělštinu na vysoké úrovni, bez nichž bych se nemohla věnovat práci, která mě baví. A v neposlední řadě si ze studia odnáším spoustu krásných zážitků a přátele na celý život.
molínová foto

MUDr. Blanka Molínová

absolventka

lékařka

Studium na gymnáziu v Jevíčku mi kromě 7 krásných let dalo též teoretické i praktické základy k mému dalšímu vzdělávání a pracovnímu uplatnění. Po gymnáziu jsem úspěšně absolvovala lékařskou fakultu a nyní pracuji jako kožní lékařka.
soares foto

Vanesa Soares

absolventka

studentka zpěvu na Konzervatoři Brno

Studium na jevíčském gymnáziu vám dá dobré znalosti a navede vás na správnou cestu životem. Jsem ráda, že jsem zde mohla studovat. Byly to pro mě nádherné čtyři roky studia.
mrvoljak foto

Denis Mrvoljak

absolvent

student Business Academy Aarhus, Dánsko, obor Marketing Management

Pamatuju si, když jsem vybíral střední školu a jsem rád, že jsem zvolil Gymnázium v Jevíčku. Jsem vděčný za to, že mi mnozí z učitelů mohli být inspirací.
borýsek foto

Martin Borýsek

absolvent

Student  Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze

Během studia jsem díky podpoře učitelů dokázal mj. vyhrát krajské kolo Matematické olympiády. Na Gymnáziu v Jevíčku mě po celou dobu provázela přátelská atmosféra. I díky ní jsem zde prožil nejlepší 4 roky mého života.
kleinová foto

Martina Kleinová

absolventka

bývalá asistentka a press officer v kanceláři poslankyně Evropského parlamentu (Martiny Dlabajové)

Gymnázium Jevíčko doslova předurčilo moji životní cestu. Už tehdejší školní exkurze do Bruselu mi vnukla myšlenku práce v institucích EU a obdiv k tomuto multikulturnímu prostředí. Proto jsem nastoupila ke studiu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, v rámci kterého jsem poprvé odcestovala do Belgie na výměnný studijní pobyt Erasmus a tato země se pro mě nakonec stala osudnou. Po absolvování magisterského studia managementu na HEC Liège - École de gestion, jsem získala pracovní stáž v Evropském parlamentu, ze které se záhy rozvinula asistentská pozice v kanceláři naší české europoslankyně. Jevíčské gymnázium mě na tuto „evropskou cestu“ vybavilo nejen solidní angličtinou a francouzštinou, rozhledem i odvahou následovat svůj sen, ale rovněž i statutem hrdého absolventa vyhlášeného gymnázia, které bylo rozpoznáno i mezi kolegy na vysokém diplomatickém postu. Moje nejkrásnější vzpomínky na studentská léta jsou právě ty z našeho gymnázia.“
mrvová foto

Klára Mrvová

absolventka

Vždycky mě bavilo umění. Ke studiu jsem si zvolila Gymnázium v Jevíčku, kde jsem potkala spoustu inspirativních lidí a dostala mnoho příležitostí k vlastnímu rozvoji.
sára burešová

Sára Burešová

absolventka Kombinovaného lycea

Když se řekne lyceum, představím si barevnou školu, do které vcházím s úsměvem na tváři. Školu, která rozvíjí mou bytost všemi směry - učí mě přemýšlet, bádat, chápat věci v souvislostech. Rozvíjí mou kreativitu a smysl pro umění. Podporuje práci v kolektivu i budování dobrých vztahů. Motivuje mě k práci na sobě samé. Skrze zvládání nelehkých úkolů mi dodává sebevědomí… Lyceum je pro mě místo vzdělanosti obklopené uměním. Místo dobrých lidí, věčných přátel, moudrých učitelů. Když se řekne lyceum, zahřeje mě u srdce a zasním se do krásné minulosti…
Image

Štěpán Schich

absolvent Kombinovaného lycea

Lyceum v Jevíčku mi toho dalo mnohem víc, než jsem očekával...přátelství, radost, odhodlanost, píli, silnou vůli, a to není zdaleka vše. Díky netradiční výuce jsem našel správnou cestu k budoucímu životu.  Jsem přesvědčen, že mi lyceum pomohlo v mém snu stát se architektem. Nelituju jediného okamžiku zde stráveného a jsem rád, že jsem byl součástí.

Image

Mgr. Kateřina Smékalová

absolventka

Executive Manager, Partners Financial Services, a.s.

Dobrá škola má studenta naučit nejen vědomostem, ale vštípit mu zejména správné hodnoty a lásku k sebevzdělání. To podle mě jevíčské Gymnázium splnilo. Navštěvovala jsem jej dlouhých 7 let v moc ráda na to období vzpomínám. S velkou částí profesorů jsem v kontaktu dodnes a moc si jich vážím za to, co mi do života předali, a také za to, co jsem s nimi mohla zažít i mimo běžnou výuku.

vyroubalová foto

Hana Vyroubalová

absolventka

studentka Service, Hospitality and Tourism Management v Dánsku

Už téměř rok mám to štěstí studovat na univerzitě v Dánsku. Od začátku mého dobrodružství v zahraničí jsem patřila k té skupině žáků, kteří neměli větší problém komunikovat v anglickém jazyce. Za to a za mnoho dalších znalostí a vzpomínek vděčím studiu humanitního oboru na Gymnáziu v Jevíčku.
pávek foto

Dušan Pávek

absolvent

dipl.um., starosta města Jevíčko

Studium na gymnáziu v Jevíčku mě skvěle připravilo do života. Při následném studiu konzervatoře jsem nejvíce čerpal z kvalitního vzdělání německého a anglického jazyka, kterého se mi na gymnáziu dostalo. V Jevíčku pracuji od roku 2003 jako ředitel Základní umělecké školy a nyní od roku 2014 jako starosta města a úspěchy jevíčského gymnázia jsem vždy sledoval a vnímám jej jako skvělé a kvalitní gymnázium, navíc zasazené do nádherného prostředí malebného a historického města Jevíčka.
lucie svojanovská

Mgr. Lucie Svojanovská

absolventka

Letuška ve společnosti Emirates

Gymnázium v Jevíčku mě připravilo na studium PdF MU v Brně a po následujícím krátkém působení ve školství jsem se rozhodla využít možností v zahraničí a splnit si tak svůj životní sen - poznat svět.
marek řehoř

Mgr. Martin Řehoř, Ph.D.

absolvent

Research Scientist

Vzdělání získané na Gymnáziu Jevíčko mi bylo skvělým základem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kterou jsem završil ziskem doktorátu v oboru matematické a počítačové modelování. Vědecké bádání v univerzitním prostředí mne vedlo přes německý Heidelberg až do Lucemburska, kde pracuji pro společnost Rafinex vyvíjející simulační software. Jako studenta si mě Gymnázium Jevíčko získalo pestrou škálou nabízeného sportovního a kulturního vyžití. Jako absolvent si mimo jiné cením toho, že jsem na gymnáziu poznal svoji životní partnerku a také přátele, za kterými se rád vracím.
Image

Mgr. Martina Mazalová

absolventka

doktorandka na Masarykově univerzitě

Momentálně dokončuji poslední ročník Ph.D. studia fyzikální chemie na Masarykově Univerzitě. Ve své práci se zaměřuji na kvantově-mechanické výpočty strukturních vlastností materiálů. Během osmi let studia na gymnáziu v Jevíčku jsem získala jak kvalitní základy matematiky, fyziky a chemie, na kterých jsem mohla stavět, tak přátele na celý život, se kterými na studium často a rádi vzpomínáme.

Image

Mgr. Vlastimil Stenzl

absolvent

Forenzní genetik, Kriminalistický ústav Praha

I po více jak třiceti letech od maturity je pro mě jevíčské gymnázium pojem a jsem hrdý na to, že jsem jeho absolventem. Nezapomenu na čtyři roky strávené v jeho lavicích, kde jsem pod dohledem erudovaných pedagogů nasával vědomosti, které se mi potom hodily při dalším studiu i v praxi. Na jevíčské gymnázium a všechny lidi, které s ním mám spojené, zkrátka nedám dopustit.

Image

plukovník gšt. Ing. Josef TROJÁNEK

absolvent

Velitel 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“

Patřím spíše k té starší generaci. Snad právě proto mohu objektivně s odstupem času hodnotit, jak moc pro mě studium na Gymnáziu v Jevíčku znamenalo a stále znamená. Čtyři skvělé roky, které mně formovaly v jedné z nejdůležitějších etap mého života a připravily na následující studium. Přátelská atmosféra a inspirující pedagogové, kteří pomáhali utvářet mé budoucí životní postoje a hodnoty. V osobní rovině mi z dob studií zůstalo několik doslova celoživotních přátel z řad mých spolužáku, které rád potkávám doposud. 

Image

PhDr. Bc. František Vrbovský

absolvent

Jednatel ve firmě Vyrosteme - firemní poradenství a vzdělávání s.r.o.

Na dobu studií na Gymnáziu Jevíčko moc rád vzpomínám. Ty čtyři roky uběhly tak rychle! Studium na gymnáziu bylo plné nejen krásných chvil a zážitků, ale i požadavků na to, abychom se něco naučili a získali přesah do života po škole. Tyto požadavky s odstupem času hodnotím, že významně přispěly k formování mých životních hodnot a postojů. Z dob studií si odnáším spoustu přátel do života z řad mých spolužáků, morální a životní vzory z řad mých profesorů a znalosti a dovednosti, které jsem užil jak při studiu VŠ, tak i potom v běžném životě. Do Jevíčka se vždy rád vracím a moc rád si všímám, jak krásná rodinná atmosféra stále mezi studenty a profesory panuje.

Image

Mgr. Leona Aiglová

absolventka

Projektová manažerka HELLA Autotechnik Nova

Po gymnáziu jsem pokračovala bakalářským studiem němčiny a ekonomie a půlroční pracovní stáží v Německu. Nic z toho nebyl problém díky skvělým základům, které jsem na gymnáziu získala. Magisterské studium Podnikové ekonomiky a managementu na Masarykově univerzitě, pak bylo formální tečkou pro získání vytouženého pracovního místa v nadnárodní společnosti, které mi skýtá možnosti cestovat po celém světě a vedení interkulturních týmů.

Image

Hana Burkoňová

absolventka

Gymnázium v Jevíčku mi kromě solidního všeobecného přehledu dalo především lásku k dalšímu studiu nespočtu předmětů. Mé kroky po maturitě vedly na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a dále pak na skotskou University of Glasgow, kde jsem na Adam Smith Business School vystudovala magisterský obor Rozvojová Ekonomie. V současné době žiji v Londýně a pracuji jako analytička pro mezinárodní neziskovou organizaci WaterAid.