Školská rada

Podílej se na správě školy
 

Školská rada je nástroj, který umožňuje rodičům, žákům, pedagogům, zřizovateli a dalším podílet se na správě školy. Rada má 3 členy a je volena na 3 roky. Svou činnost řídí podle školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,).

Kontakt pro podněty na školskou radu:

skolskarada@gymjev.cz

 

Složení rady (2021-2024)

Jméno
Funkce v radě
Mgr. Markéta Linková
Členka rady (zástupce zřizovatele)
Mgr. Josef Huf
Člen rady (zástupce pedagogických pracovníků)
Andrea Nárožná
Členka rady (zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky)