Mnichov 2023

Tereza PernicováProjekty a soutěže, Školní novinky

V letošním školním roce je naše škola zapojena do programu Erasmus+, který se týká mimo jiné také vzdělávání učitelů a umožňuje nám vyjet do zemí Evropské unie. Na přelomu října a listopadu jsem tedy absolvovala čtrnáctidenní studijní program Deutsch als Fremdsprache a Deutsch für Lehrer v Mnichově, který je určen pro učitele německého jazyka. Dvoutýdenní pobyt v Bavorsku mi nejen pomohl osvěžit …

Mladí přírodovědci 2023 + výsledky

David PlechAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Projekty a soutěže, Školní novinky

Ve středu 26. 9. se uskutečnila každoroční soutěž pro základní školy, Mladí přírodovědci. Soutěž se skládala z teoretické a praktické části, jejichž společným tématem byla v letošním školním roce voda. Žáci uplatnili své znalosti z biologie, chemie, ekologie, fyziky i zeměpisu a poznávali rostliny a zvířata, známé vědce, fyzikální i chemická zařízení, poslouchali zpěv ptáků a mnoho dalšího. Z 87 …

Mladí přírodovědci 2023

David PlechAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Projekty a soutěže, Školní novinky

I letos pořádá Gymnázium Jevíčko soutěž Mladí přírodovědci pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Účastníky čekají teoretické i praktické úkoly z oblasti biologie, ekologie, chemie, fyziky a zeměpisu, drobné občerstvení a pro vítěze knižní ceny. Přihlásit se mohou tříčlenné týmy, avšak maximálně 4 týmy na školu. Přihláškový formulář vyplňte a odešlete nejpozději 20. září 2023. Přihláškový formulář ZDE. …

Šablony 2023 (Operační program JAK)

Tereza PernicováProjekty a soutěže

Šablony 2023 (Operační program JAK)  byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Cílem je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a …

Program Erasmus+

Tereza PernicováProjekty a soutěže

Program Erasmus+, Výzva 2022, Krátkodobé projekty ve školním vzdělávání, KA 122-SCH s názvem:  „Podpora profesního rozvoje učitelů, využívání inovativních metod výuky a nových technologií, zvyšování jazykové vybavenosti žáků“ Dvouletý projekt mobilit určený pedagogům a žákům Kurzy a odborná školení Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků Vybraní pedagogové se zúčastní metodických kurzů v Irsku a Německu. Cílem je zefektivnit vyučování zapojením nových metod a …

Angliáda 2022

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Projekty a soutěže, Školní novinky

Ve středu 19. října 2022 uspořádal po dvouleté epidemické pauze kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford University Press Olomouc již sedmý ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem Angliáda 2022 určená pro žáky 9. tříd základních škol regionu Malá Haná. Počet soutěžících potvrdil, že zájem o porovnání svých znalostí a dovedností v anglickém jazyce …

Mladí přírodovědci 2022

David PlechAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Projekty a soutěže, Školní novinky

V pondělí 26. 9. se na půdě naší školy uskutečnila po delší odmlce soutěž Mladí přírodovědci. Sjeli se k nám zástupci základních škol z Brněnce, Jevíčka, Chornic, Letovic, Moravské Třebové, Svitav a Velkých Opatovic. Žáci se snažili zúročit své teoretické i praktické znalosti z biologie, ekologie a chemie. Letošní téma pohádek zřejmě nejvíc svědčilo žákyním z Letovic, které nakonec s …

Pozvánka na Mladé přírodovědce

David PlechProjekty a soutěže, Školní novinky

Gymnázium Jevíčko pořádá po covidové pauze soutěž Mladí přírodovědci pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Přihlásit se mohou tříčlenné týmy, avšak maximálně 4 týmy na školu. Přihláškový formulář vyplňte do 19. září 2022, najdete ho ZDE. Drobné občerstvení pro žáky zajištěno. O případných změnách vás budeme včas informovat. Za organizační tým Mgr. Lenka Jedličková jedlickova@gymjev.cz (plakát)

Konference Deal with it!

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Projekty a soutěže

Projekt Deal with it! přibližuje mladým lidem problematiku klimatické krize. Náš společenskovědní seminář se zúčastnil Živé knihovny, kterou organizovala brněnská organizace NaZemi. Když jsem se dozvěděla o konferenci, která na Živou knihovnu naváže, rozhodla jsem se stát součástí české delegace. V rámci příprav jsem se dvakrát setkala s účastníky a organizátory v on-line prostoru. Na videohovorech jsme se rozhodli, co jsou hlavní témata, …