Mnichov 2023

Tereza PernicováProjekty a soutěže, Školní novinky

V letošním školním roce je naše škola zapojena do programu Erasmus+, který se týká mimo jiné také vzdělávání učitelů a umožňuje nám vyjet do zemí Evropské unie. Na přelomu října a listopadu jsem tedy absolvovala čtrnáctidenní studijní program Deutsch als Fremdsprache a Deutsch für Lehrer v Mnichově, který je určen pro učitele německého jazyka.

Dvoutýdenní pobyt v Bavorsku mi nejen pomohl osvěžit již získané vědomosti, ale i  rozšířit si obzory. V rámci hospitací v hodinách jsem měla možnost inspirovat se různými didaktickými přístupy a metodami. Během pobytu jsem se snažila tuto bavorskou metropoli, která je proslulá svou architekturou a především typickou kulturou, také blíže poznat a věřím, že získané vědomosti a poznatky se mi budou při výuce ve škole určitě hodit.

                                                                                                                      Mgr. Dita Šponerová