Zjisti důležité termíny

Organizace školního roku
 

Organizace školního roku 2023/2024 – 1. pololetí

Září

04. 09.

Zahájení období školního vyučování

05. 09.

Zahájení výuky dle rozvrhu

05. 09.

Adaptační kurz 1L

06. 09.

Adaptační kurz 1L

07. 09.

Adaptační kurz 1L

08. 09.

Adaptační kurz 1L

13. 09.

Adaptační kurz 1A, 1B

14. 09

Adaptační kurz 1A, 1B

15. 09.

Adaptační kurz 1A, 1B

18. 09.

Zeměměřičský kurz 2L - zahájení

22. 09.

Zeměměřičský kurz 2L - ukončení

27. 09.

Mladí přírodovědci (soutěž pro ZŠ)

28. 09.

Den české státnosti (státní svátek)

Říjen

02.10.

Exkurze 4A, 4B

03.10.

Exkurze 4A, 4B

04.10.

Exkurze 4A, 4B

18. 10.

Angliáda (soutěž pro žáky ZŠ)

26. 10.

Podzimní prázdniny

27. 10.

Podzimní prázdniny

28. 10.

Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

31. 10.

Přednáška forenzní genetičky 4BL

Listopad

1. 11.

Vytvoř si svůj komiks (soutěž pro žáky ZŠ)

11. 11.

Den otevřených dveří (1)

17. 11.

Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)

23. 11.

Čtvrtletní pedagogická rada, plénum SRPS, třídní schůzky

30. 11.

Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k MZ

30. 11.

Den pro lyceum

Prosinec

21. 12.

Vánoční hrátky

23. 12.

Zahájení vánočních prázdnin

Leden

01. 01.

Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek)

02. 01.

Ukončení vánočních prázdnin

03. 01.

Zahájení výuky po vánočních prázdninách

18. 01.

Den otevřených dveří (2)

23. 01.

Ukončení klasifikace za první pololetí

25. 01.

Pololetní pedagogická rada

31. 01.

Ukončení výuky v prvním pololetí, vydání výpisu vysvědčení
Organizace školního roku 2022/2023 – 2. pololetí

  Únor

   

  02. 02.

  Pololetní prázdniny, Přijímačky nanečisto

  11.02.

  Zahájení LK 1A1L

  16.02.

  Ukončení LK 1A1L

  18.02.

  Zahájení LK 1B

  23.02.

  Ukončení LK 1B

  Březen

   

  01. 03.

  Nejzazší termín pro předkládání přihlášek pro denní formu vzdělávání ve střední škole

  08. 03.

  Mezinárodní den žen (významný den)

  11. 03.

  Zahájení jarních prázdnin

  17. 03.

  Ukončení jarních prázdnin,

  28. 03.

  Den učitelů (významný den)

  28.03

  Velikonoční prázdniny

  29.03

  Velikonoční prázdniny, Velký pátek (státní svátek)

  31. 03.

  Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí

  Duben

   

  01. 04.

  Velikonoční pondělí

  09. 04.

  Maturitní zkoušky PP z českého jazyka a literatury a PP z anglického jazyka

  13. 04.

  Přijímací zkoušky - 1. kolo, 1. řádný termín

  15. 04

  Přijímací zkoušky - 1. kolo, 2. řádný termín

  16. 04.

  Písemná maturitní zkouška z matematiky - profilová a z dalšího cizího jazyka

  23. 04.

  Písemná maturitní zkouška z Dg a Tk - profilová

  25. 04.

  Čtvrtletní pedagogická rada, třídní schůzky

  30. 04.

  Vydání vysvědčení maturitním ročníkům

  Květen

   

  01. 05.

  Svátek práce (svátek – den pracovního klidu) – významný den

  02. 05.

  03. 05

  Společná část maturitní zkoušky DT – Matematika, AJ, ČJ

  06.–10. 05.

  STK 3B

  08. 05.

  Den vítězství (státní svátek)

  20. 05.

  Maturitní zkoušky 4B, 4L Volný den ředitele školy (podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb.), Odborná praxe 3L

  21. 05.

  Maturitní zkoušky 4AB Volný den ředitele školy (podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb.), Odborná praxe 3L

  22. 05.

  Maturitní zkoušky 4AB Volný den ředitele školy (podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb.), Odborná praxe 3L

  27. - 31. 05.

  STK 3A

  Červen

   

  03. - 07. 06.
  STK 3L

  10. 06.

  Zahájení Kurzu primární prevence pro třídy 2A, 2B, 2L

  12. 06.

  Ukončení Kurzu primární prevence pro třídy 2A, 2B

  17. - 21. 06.

  Kurz primární prevence pro třídu 2L

  24. 06.

  Ukončení klasifikace za druhé pololetí

  25. 06.

  Pololetní pedagogická rada

  26. 06.

  Třídnické hodiny, odevzdávání a burza učebnic

  27.06.

  Sportovní den

  28. 06.

  Ukončení výuky ve druhém pololetí, vydání vysvědčení, závěrečná pedagogická rada