Zjisti důležité termíny

Organizace školního roku
 

Organizace školního roku 2022/2023 – 1. pololetí


Září

01. 09.

Zahájení období školního vyučování

02. 09.

Zahájení výuky dle rozvrhu

05. 09.

Adaptační kurz 1A1B1L

06. 09.

Adaptační kurz 1A1B1L

07. 09.

Adaptační kurz 1A1B1L, exkurze 4A

08. 09.

Exkurze 4A

09. 09.

Exkurze 4A

14. 09

Exkurze 4B, Exkurze 4.L

15. 09.

Exkurze 4B

16. 09.

Exkurze 4B

19. 09.

Zeměměřičský kurz 2L – zahájení

23. 09.

Zeměměřičský kurz 2L – ukončení

26. 09.

Mladí přírodovědci (soutěž pro ZŠ)

27. O9.

Exkurze Zoo Zlín (2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.L)

28. 09.

Den české státnosti (státní svátek)

  

Říjen

19. 10.

Angliáda (soutěž pro žáky ZŠ)

18. 10.

Divadlo Polárka 1R

24. 10.

Exkurze Hostinné, 1L

25. 10.

Exkurze Hostinné, 1L

26. 10.

Podzimní prázdniny

27. 10.

Podzimní prázdniny

28. 10.

Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

31. 10.

Divadlo Polárka 2R

  

Listopad

1. 11.

Vytvoř si svůj komiks (soutěž pro žáky ZŠ)

7. 11.

Divadlo Polárka 123L

12. 11.

Den otevřených dveří (1)

17. 11.

Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)

24. 11.?

Čtvrtletní pedagogická rada, plénum SRPS, třídní schůzky

30. 11.

Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k MZ

  

Prosinec

01. 12.

Den pro lyceum

01. 12.

Divadelní představení 3R

21. 12.

Vánoční hrátky

23. 12.

Zahájení vánočních prázdnin

  

Leden

01. 01.

Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek)

02. 01.

Ukončení vánočních prázdnin

03. 01.

Zahájení výuky po vánočních prázdninách

20. 01.

Den otevřených dveří (2)

26. 01.

Ukončení klasifikace za první pololetí

30. 01.

Pololetní pedagogická rada

31. 01.

Ukončení výuky v prvním pololetí, vydání výpisu vysvědčeníOrganizace školního roku 2022/2023 – 2. pololetí

Únor

03. 02.

Pololetní prázdniny, Přijímačky nanečisto

12. 02.

Zahájení LK 1L Říčky

17. 02.

Ukončení LK 1L Říčky

  

Březen

01. 03.

Nejzazší termín pro předkládání přihlášek pro denní formu vzdělávání ve střední škole

06. 03.

Zahájení jarních prázdnin

08. 03.

Mezinárodní den žen (významný den)

12. 03.

Ukončení jarních prázdnin, Zahájení LK 1A1B Kouty

17. 03.

Ukončení LK 1A1B Kouty

28. 03.

Den učitelů (významný den)

31. 03.

Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí

  

Duben

06. 04.

Velikonoční prázdniny

07. 04.

Velikonoční prázdniny, Velký pátek (státní svátek)

10. 04.

Velikonoční pondělí

11. 04.

Maturitní zkoušky PP z českého jazyka a literatury a PP z anglického jazyka

13. 04.

Přijímací zkoušky - 1. kolo, 1. řádný termín

14. 04.

Přijímací zkoušky - 1. kolo, 2. řádný termín

18. 04.

Písemná maturitní zkouška z matematiky - profilová a z dalšího cizího jazyka

20. 04.

Čtvrtletní pedagogická rada, třídní schůzky

24. 04.

Písemná maturitní zkouška z Dg a Tk - profilová

28. 04.

Vydání vysvědčení maturitním ročníkům

  

Květen

01. 05.

Svátek práce (svátek – den pracovního klidu) – významný den

02. 05.

Společná část maturitní zkoušky DT – 8.00 Matematika, 13.30 Anglický jazyk

 

03. 05.

Společná část maturitní zkoušky DT – 8.00 Český jazyk

 

04. 05.

Společná část maturitní zkoušky DT – 13.00 Druhý cizí jazyk

08. 05.

Den vítězství (státní svátek)

10. 05.

Přijímací zkoušky - 1. kolo, 1. náhradní termín

11. 05.

Přijímací zkoušky - 1. kolo, 2. náhradní termín

15. 05.

Volný den ředitele školy, Odborná praxe 3L

16. 05.

Maturitní zkoušky; Volný den ředitele školy (podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb.), Odborná praxe 3L

17. 05.

Maturitní zkoušky; Volný den ředitele školy (podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb.), Odborná praxe 3L

18. 05.

Maturitní zkoušky; Volný den ředitele školy (podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb.), Odborná praxe 3L

19. 05.

Maturitní zkoušky; Volný den ředitele školy (podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb.), Odborná praxe 3L

22. 05.

Zahájení STK 3A 3B 3L

26. 05.

Ukončení STK 3A 3B 3L

31. 05.

Slavnostní vyřazení tříd 4A, 4B, 4L (čas bude upřesněn)

 

 

  

Červen

12. 06.

Zahájení Kurzu primární prevence pro třídy 2A, 2B, 2L

14. 06.

Ukončení Kurzu primární prevence pro třídy 2A, 2B

16. 06.

Ukončení Kurzu primární prevence pro třídu 2L

27. 06.

Ukončení klasifikace za druhé pololetí

28. 06.

Třídnické hodiny, Pololetní pedagogická rada

29. 06.

Odevzdávání a burza učebnic, třídnické hodiny, sportovní den

30. 06.

Ukončení výuky ve druhém pololetí, vydání vysvědčení, závěrečná pedagogická rada