Aktuality

Pro studenty gymnázia

Přečti si, co se na gymnáziu děje a co tě čeká. Veškeré organizační informace najdeš zde. 

 
Na základě OOP MŠMT ze dne 7. května 2021 MSMR-4337/2021-8 informujeme zákonné zástupce uchazečů o studium na naší škole, že v případě, že uchazeč měl konat oba
Rozbalit článek
OOP MŠMT ze dne 28.4.2021 se žákům, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce v jarním nebo podzimním termínu 2021, navyšuje počet opravných zkoušek společné části maturitní zkoušky (tedy
Rozbalit článek
Tak jako pomáháme našim žákům zvládat současnou nelehkou situaci, rozhodli jsme se, že pomůžeme i o kousek dál - a to v zoo Svatý Kopeček.
Rozbalit článek
Na základě opatření MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-7 a mimořádného opatření MZ č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN je stanovena povinnost testování uchazečů o vzdělávání, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku
Rozbalit článek
Ing. Zdeňka Jirásková (rozená Smékalová) absolvovala se svojí sestrou jevíčské gymnázium v roce 1974 ve třídě paní profesorky Miluše Hrubé. V roce 2002 se vrátila na alma
Rozbalit článek
Přijímací zkoušky na Gymnázium Jevíčko ve školním roce 2020/2021 se na obory 79-41-K/41 Gymnázium (humanitní) a 78-42-M/06 Kombinované lyceum nekonají. Žáci, kteří se na tyto obory hlásí, jsou automaticky
Rozbalit článek