Maturitní zkoušky

Maturita se skládá ze společné a profilové části.Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý si vybereš – bude buď cizí jazyk, nebo matematika. Právě matematiku či cizí jazyk si pak můžeš vybrat jako nepovinnou zkoušku.

Společná část


Český jazyk

povinné


  • Didaktický test


Matematika/Cizí jazyk

povinně volitelné


  • V matematice budeš psát didaktický test
  • V cizím jazyce tě čeká didaktický test (gramatika + poslech).


Nepovinná zkouška

volitelné


  • Jestli chceš, můžeš maturovat ještě z dalšího předmětu (max 2),
  • Jako nepovinný předmět si můžeš také vybrat ten z dvojice matematika/cizí jazyk, ze kterého jsi neskládal/a povinnou maturitu.
 

Termíny společné části


 
 

25. květen 2021
didaktický test český jazyk


24. květen 2021
didaktický test
anglický jazyk


24. květen 2021
didaktický test matematika

 

Jak se přihlásit k maturitě


Abys mohl/a k maturitě, musíš podepsat přihlášku. 

Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek ze školní poradny.

Přihláška k jarnímu termínu se podává do prosince daného školního roku. K podzimnímu termínu se můžeš přihlásit do 15. června daného školního roku. 

Zjisti další info...

Image

Profilová část

Gymnázium


Profilová část se skládá ze zkoušek z českého jazyka a literatury, cizího jazyka (v případě, že žák konal zkoušku z daného cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky), dvou dalších povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky.

V případě, že si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí matematiku, pak se profilová zkouška skládá z českého jazyka, cizího jazyka a jedné další povinné zkoušky, popř. nejvýše jedné nepovinné zkoušky.

Zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se koná kombinací písemné práce a ústní zkoušky, zkouška z matematiky se koná písemnou formou, ostatní zkoušky v profilové části se konají ústní formou.
Lyceum


Profilová část se skládá ze zkoušek z českého jazyka a literatury, cizího jazyka (v případě, že žák konal zkoušku z daného cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky), tří dalších povinných zkoušek.

V případě, že si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí matematiku, pak se profilová zkouška skládá z českého jazyka, cizího jazyka a dvou dalších povinných zkoušek.

Zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se koná kombinací písemné práce a ústní zkoušky.

Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Zkoušky z matematiky a aplikované matematiky, deskriptivní geometrie a technického kreslení se konají písemnou formou, ostatní zkoušky v profilové části se konají ústní formou. Nejméně jedna z povinných zkoušek musí být z předmětu zaměření. Vybrané profilové zkoušky se musejí lišit.


Termíny profilové části

  • 12. 5. 2021 – matematika a aplikovaná matematika
  • 18. 5. 2021 – deskriptivní geometrie a technické kreslení
  • 1. až 2. 6. 2021 – ústní zkoušky 4. A
  • 3. až 4. 6. 2021 – ústní zkoušky 4. B
  • 7. 6. 2021 – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací 4. L

Potřebuješ něco vysvětlit?

Zeptej se na radu
Kontaktuj učitele