Konference Deal with it!

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Projekty a soutěže

Projekt Deal with it! přibližuje mladým lidem problematiku klimatické krize. Náš společenskovědní seminář se zúčastnil Živé knihovny, kterou organizovala brněnská organizace NaZemi. Když jsem se dozvěděla o konferenci, která na Živou knihovnu naváže, rozhodla jsem se stát součástí české delegace. V rámci příprav jsem se dvakrát setkala s účastníky a organizátory v on-line prostoru. Na videohovorech jsme se rozhodli, co jsou hlavní témata, která bychom chtěli na konferenci řešit.

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 jsem se vypravila směrem Vídeň. V Brně jsem se setkala s ostatními členy české výpravy – studenty brněnského gymnázia Akademia a Gymnázia Vyškov, živými knihami a s facilitátory z organizace NaZemi. Poté, co jsme se ubytovali a seznámili s organizátory konference z rakouské ÖFSE, nás čekala bojovka. V historickém centru Vídně jsme plnili úkoly související s památkami. Večer jsme se poprvé potkali „face to face“ s maďarskou a německou výpravou. Zbytek dne jsme strávili seznamováním se.

Samotná konference se konala v pátek 24. 6. Ráno se k nám připojila i rakouská výprava. Nejprve jsme pracovali v asi šestičlenných skupinkách, kde jsme s pomocí živých knih a facilitátorů brainstormovali a debatovali na předem zvolené téma související s klimatickou krizí. Já řešila dopravu a mobilitu. Své závěry jsme odprezentovali ostatním. Z poznatků všech čtyř skupinek následně vznikla Deklarace mládeže o udržitelné budoucnosti. Za nejdůležitější témata považujeme aktivní občanství, změnu vzdělávacího systému, lepší informovanost veřejnosti o této problematice, redistribuci státních financí a lepší výstavbu měst pro nižší potřebu používat každodenně auto. Naše deklarace byla zaznamenána ve formě plakátu, pomocí kterého vybraní účastníci odprezentovali naši deklaraci veřejnosti. Poté následovala debata s rakouskými političkami, jejichž práce souvisí s problematikou, kterou jsme řešili.

V sobotu 25. 6. ráno jsme zhodnotili celou akci a vydali se na prohlídku Vídně, na které nám průvodce z Guides for future ukázal udržitelnou stránku města. Poté jsme se všichni vydali domů.

Jsem moc vděčná za tuto zkušenost a těším se na další setkání v říjnu.

Kateřina Grulichová, 3. B