ANGLIÁDA 2023

Tereza PernicováŠkolní novinky

Popis: 8. ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře Malé Hané určené pro žáky 9. tříd základních škol regionu Malá Haná a blízkého okolí

Organizátor: Kabinet anglického jazyka na Gymnáziu Jevíčko ve spoluprácí s Oxford University Press Olomouc a Bridge Publishing House

Přihlášky: název školy, jméno vyučujícího, jmenný seznam žáků (počet není omezen)
e-mailem, poštou do 11. 10. 2022 na adresu Mgr. Josef Huf, Gymnázium, A.K.Vitáka 452, 569 43 Jevíčko, huf@gymjev.cz
Prezence soutěžících: 18. 10. 2023 od 8:00 do 8:45

Zahájení soutěže: 18. 10. 2023 v 9:00Vyhlášení výsledků: 18. 10. 2023 do 14:00
Místo konání: Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko

Obsah soutěže: test z anglického jazyka na úrovni A2+ (podle CEFR) složený z poslechového testu porozumění a testu četby s porozuměním a užití anglického jazyka (výběr z několika odpovědí).
Hodnocení: správná odpověď = 1 bod, za nesprávnou odpověď se body neodečítají.
Vítěz: soutěžící s nejvyšším počtem bodů, v případě rovnosti bodů rozhodne poslechový test.
Nejlepší škola: počet soutěžících žáků není omezen, do pořadí škol se započítávají výsledky nejúspěšnějších tří žáků, škola s nejvyšším dosaženým součtem bodů vyhrává.

Ceny: vítězové soutěže a nejlepší škola získají hodnotné ceny a pro každého účastníka (žák i doprovod) je připravena drobná odměna.
V době konání testu proběhne přednáška/prezentace zástupce Oxford University Press Olomouc, ve které seznámí přítomné vyučující anglického jazyky s produkty a akcemi OUP.