Druhé kolo přijímací zkoušky – výsledky

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Výsledky:
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
1. Vaše dítě bylo přijato
– neprodleně nás informujte o vašem záměru podat či nepodat zápisový lístek na naši školu (popřípadě do kterého oboru), aby mohlo být vaše místo popřípadě nabídnuto dalším uchazečům v pořadí
2. Vaše dítě nebylo přijato pro nedostatečnou kapacitu
– v tomto případě máte možnost podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání – spojte se prosím nejdříve s námi a probereme možnosti přijetí na základě odvolání
3. Vaše dítě nebylo přijato
– nemá cenu podávat odvolání, neboť Vaše dítě nesplnilo kritéria přijímacího řízení a odvolání nemůže být v žádném případě vyhověno