Setkání matematiků a fyziků na Gymjev

Tereza PernicováŠkolní novinky

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Pobočný spolek JČMF Brno a Gymnázium Jevíčko již tradičně pořádali ve dnech 16. – 18. 8. 2023 v budově jevíčského gymnázia seminář Matematika a fyzika ve škole. Záštitu nad konáním semináře převzal opět emeritní ředitel Gymnázia Jevíčko RNDr. Dag Hrubý, který účastníkům zajistil nejen vzdělávací, ale i kulturní program.

Semináře se účastnili významní odborníci České republiky v matematicko-fyzikálních oborech, zástupci vysokých škol, také zástupci CERMAT a učitelé matematiky a fyziky z různých středních škol. Přednášející promluvili na témata teorie grafů, numerické integrace, obecné teorie relativity, apod. Účastníci také diskutovali u kulatého stolu o problémech současného matematicko-fyzikálního vzdělávání.

Věříme, že setkání matematiků a fyziků na půdě jevíčského gymnázia nebylo poslední a těšíme se na další ročníky.