Gymnázium Jevíčko jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky II.

Tereza PernicováVeřejné zakázky

Předmět zakázky: Digitalizujeme školu – digitální učební pomůcky II.

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času):
Zahájení: 18. 9. 2023
Ukončení: 27. 9. 2023 ve 13:00 hodin
Osobní doručení nabídky je možné v kanceláři zadavatele v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hodin.

Více informací najdete v přiložených souborech:

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Nabídkový list