Vzpomínka na Zdenu

David PlechAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Ing. Zdeňka Jirásková (rozená Smékalová) absolvovala se svojí sestrou jevíčské gymnázium v roce 1974 ve třídě paní profesorky Miluše Hrubé. V roce 2002 se vrátila na alma mater jako učitelka chemie. Svoji pedagogickou činnost ukončila v roce 2018. Navždy nás opustila 1. března letošního roku.

Zdeňka Jirásková byla mojí kolegyní už od mého nástupu na gymnázium v roce 2002. Měly jsme ve sborovně místo vedle sebe, a tak jsem mohla často vnímat její veselou náladu a pozitivní přístup k životu, kterého dnes kolem sebe vidíme tak málo. Svými trefnými poznámkami dokázala lidi kolem sebe rozesmát. Bylo mi ctí, že jsem Tě, Zdeni, mohla potkat právě na půdě našeho gymnázia.

Mgr. Lucie Škvařilová

Milá Zdeničko, paní profesorko,

bude tomu 7 let, co jsi dovedla k maturitě svoji poslední třídu, 8. S. Jsem velice pyšný, že jsem mohl s tebou prožít výlety, exkurze, ale především hodiny chemie. Naučila jsi mě chemickému myšlení a vždy budeš mým velkým vzorem. Vždy jsi mi byla oporou, budeš mi moc chybět.

Mgr. David Plech

Kolektiv Tvé 8. S praví:

„Právě Ty jsi byla u naší proměny z dětí na ženy a muže.
Právě Ty jsi byla naší druhou maminkou, která nám kryla záda a které jsme se mohli svěřit.
Právě Ty jsi nám předávala kromě vědomostí také lásku k přírodě, zvířatům, bližním a ovlivnila jsi nás na celý život.“