Informace o zrušení přijímacích zkoušek pro některé obory

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Přijímací zkoušky

na Gymnázium Jevíčko ve školním roce 2020/2021 se na obory 79-41-K/41 Gymnázium (humanitní) a 78-42-M/06 Kombinované lyceum nekonají.

Žáci, kteří se na tyto obory hlásí, jsou automaticky přijati bez přijímacích zkoušek. Potvrzení o přijetí bude vydáno po 28. dubnu 2021, jakmile bude ukončeno přijímací řízení na všech školách. Poté mohou žáci odevzdat své zápisové lístky.

Na základě opatření obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-43073/2020-3, bod IV. a Kritérií 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, č. j. 3001lš21, a vzhledem k tomu, že počet přihlášek do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (humanitní) a do oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum je nižší než počet přijímaných žáků, ředitelka školy rozhodla o nekonání přijímacích zkoušek na tyto dva obory.

Rozhodnutí gymnázium humanitní.

Rozhodnutí kombinované lyceum.