Volby do školské rady 2020

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky, Školská rada

V prosinci tohoto roku vyprší funkční období členu Školské rady Gymnázia v Jevíčku. Na období 2021 — 2023 je nutné zvolit novou školskou radu.

Volby se uskuteční v termínu 10. – 20. 11. 2020.

Hlasování o navržených kandidátech proběhne způsobem umožňujícím dálkový přístup, prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři.

Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávnění voliči) do 23. 10. 2020. Návrhy lze zaslat písemně na adresu školy, osobně předat v kanceláři školy nebo zaslat e-mailem.
Volební komise zveřejní seznam kandidátů nejpozději 2. 11. 2020. Podmínkou pro zařazení kandidáta je jeho písemný souhlas.
Více informací naleznete ZDE.