Školní jídelna v době distanční výuky

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

Od 14. 10. 2020 přechází všechny školy na distanční výuku. V takovém případě mají žáci nárok na školní oběd.
Není však žádoucí shlukování osob na jednom místě, proto budou obědy vydávány do přineseného jídlonosiče v běžných výdejních hodinách, tedy 11:40 – 14:00 hod.
Strava nebude automaticky odhlašovaná.
Odpovědnost za včasné odhlášení stravy je tedy na strávnících nebo jejich zákonných zástupcích. Oběd je možné odhlásit nejpozději den předem do 13:00 hod.
Milada Wrbová
vedoucí stravování