Historický seminář v muzeu a v synagoze

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Školní novinky

Ve středu 16. 6. 2021 se studenti historického semináře společně s paní profesorkou Valčíkovou vydali do Městského muzea v Jevíčku a do synagogy. Nejdříve jsme zamířili směrem k muzeu, kde na nás už čekala Mgr. Helena Ulčová. Usadili jsme se ve dvoře muzea a dozvěděli se informace o historii budovy a částečně i města. Poté jsme se přesunuli do vnitřních prostorů a …

Setkání pro budoucí prváky a jejich rodiče

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Srdečně zveme všechny budoucí prváky a jejich rodiče na společné setkání před koncem školního roku – 29. června 2021 v 16:00 v aule Gymnázia Jevíčko. Zde se seznámíte se svými budoucími třídními učiteli a spolužáky, dozvíte se něco k organizaci školního roku a základní informace o připravovaných kurzech – adaptačním a lyžařském. Níže najdete potvrzení o předběžné účasti na lyžařském kurzu, …

Gymjev je rodina, kterou jsme si vybrali…

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Začátek června byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení maturitních zkoušek. Všichni maturanti úspěšně zvládli didaktické testy z českého jazyka, angličtiny nebo matematiky a očividně se velmi těšili na své ústní zkoušky. Nejprve se se svými vědomostmi představili gymnazisté, a přestože se rok a půl vzdělávali distančně bez možnosti přímého kontaktu s učiteli, vedli si velmi dobře a všichni ústní maturitu zvládli. Řada …

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na Gymnázium Jevíčko

David Plech Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Dne 19. května bylo vyhlášeno na Gymnáziu v Jevíčku 2. kolo přijímacího řízení s termínem odevzdání přihlášek 7. 6. 2021. Přijímací zkoušky se nekonaly, uchazeči byli přijímáni dle kritérií pro 2. kolo přijímacího řízení – tedy podle studijních výsledků ze základní školy. Ve výsledkové listině přijímacího řízení jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem – registrační číslo bylo zákonným zástupcům sděleno v Oznámení o zahájení …

3. místo v ruštinářské soutěži

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Školní novinky

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 se konalo krajské kolo Soutěže v ruském jazyce, které vzhledem k epidemické situaci probíhalo v online prostoru. Soutěž byla zaměřena na mluvený projev soutěžících, kteří si tímto způsobem zároveň vyzkoušeli, jaké to je mluvit s rodilým mluvčím. Na přípravu moc času nebylo a já si navíc byla vědoma velkých mezer v konverzaci i v pozapomínaných …

Výsledky přijímacího řízení na Gymnázium Jevíčko

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Dne 19. května byly CZVV zveřejněny výsledky jednotné přijímací zkoušky. Tato zkouška se na naší škole konala pouze na obor Gymnázium všeobecné. Přijímací zkoušky na obor Gymnázium humanitní a Kombinované lyceum byly zrušeny a žáci byli přijati bez přijímací zkoušky. Ve výsledkové listině přijímacího řízení jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem – registrační číslo bylo zákonným zástupcům sděleno v Oznámení o zahájení správního …

Setkání s Markem Výborným, poslancem KDU-ČSL, na Gymnáziu v Jevíčku

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

V pátek 14. května 2021 navštívil Gymnázium Jevíčko poslanec Marek Výborný. Sešel se zde se zástupci města a jevíčských škol a společně pak diskutovali o současné situaci ve školství, o problémech mateřských škol, základních a středních, ale i o těžkém postavení základních uměleckých škol v době výuky online. Stručně také informoval zástupce města a škol o vývoji v oblasti školství …

Přijímací zkoušky – náhradní termín

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Na základě OOP MŠMT ze dne 7. května 2021 MSMR-4337/2021-8 informujeme zákonné zástupce uchazečů o studium na naší škole, že v případě, že uchazeč měl konat oba termíny přijímací zkoušky na naší škole a jeden z termínů nekonal, může konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, pokud tuto skutečnost potvrdí řediteli školy nejpozději do 14. května 2021. Dále pak nově pro tento školní …

Opatření MŠMT: navýšení termínů maturitní zkoušky

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

OOP MŠMT ze dne 28.4.2021 se žákům, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce v jarním nebo podzimním termínu 2021, navyšuje počet opravných zkoušek společné části maturitní zkoušky (tedy didaktických testů) na tři (dosud byly pouze dva opravné termíny). Pokud žák neuspěje u společné části maturitní zkoušky v jarním termínu nebo se z jejího konání omluví, může konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu 7. – 9. …

Adopce zvířete v ZOO

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Tak jako pomáháme našim žákům zvládat současnou nelehkou situaci, rozhodli jsme se, že pomůžeme i o kousek dál – a to v zoo Svatý Kopeček. Zoologické zahrady byly dlouhou dobu bez návštěvníků a finanční rezervy pro nákup zvířecích pochoutek se značně ztenčily. Přitom právě zoologické zahrady jsou místem lidské péče o zvířata, která jsou často ve volné přírodě zranitelná či …