Vyhlášení 2. kola přijímacích zkoušek na Gymnázium Jevíčko

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

79-41-K/41 Gymnázium (humanitní) – 5 žáků

79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné) – 4 žáci

78-42-M/06 Kombinované lyceum – 10 žáků

Termín odevzdání přihlášek do 16. května 2022

Kritéria 2. kola přijímacích zkoušek na Gymnázium Jevíčko

Jak postupovat?

1) podat přihlášku do 16. května 2022 (přihláška je na stejném tiskopisu jako v 1. kole)

2) na každé přihlášce může být uvedena pouze jedna škola a jeden obor

3) přijímá se na základě výsledků ze ZŠ a aktivit během studia ZŠ

4) výsledky budou zveřejněny nejpozději 18. května 2022 na webu školy

Kritéria přijímacího řízení:

– žák může získat max. 50 bodů – přijímací zkoušky se nekonají

– známky ze ZŠ z 2. poloviny 8. ročníku a 1. poloviny 9. ročníku (max. 40 bodů)

– ostatní skutečnosti – aktivita na ZŠ (max. 10 bodů)

– v případě rovnosti bodů rozhodují doplňující kritéria