Živá knihovna

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Školní novinky

Ve čtvrtek 24. března jsme se se společenskovědním seminářem vydali do Brna na Živou knihovnu. Jedná se o projekt mezinárodního charakteru, kterého se zúčastnily tři školy z celé České republiky.

Co si vlastně představit pod pojmem „Živá knihovna“? Měli jsme možnost mluvit s lidmi zabývajícími se klimatickou změnou, nerůstem, aktivismem i tím, jak by všechna tato témata mohla být vyučována a začleněna do běžných vyučovacích hodin. Vše bylo vystavěno na vzájemné diskusi a sdílení našich vlastních názorů k daným problematikám.

Po celý den bylo zajištěno skvělé veganské občerstvení, které jsme si opravdu hodně chválili! Každý z nás si z tohoto dne odváží jiné zkušenosti a myšlenky, ale co si odnášíme všichni je to, že je potřeba respektovat názory druhých a současně se nebát prezentovat ten svůj vlastní.

Tímhle to ovšem nekončí… Dva vybraní studenti naší školy budou mít možnost zúčastnit se mezinárodní klimatické konference ve Vídni, kde budou tvořit studentskou delegaci spolu se studenty z Rakouska, Německa, Maďarska a z dalších českých škol. Tito reprezentanti našeho gymnázia budou muset využít nejen své vědomosti spojené s klimatem, ale i jazykové dovednosti.

Adéla Girgleová, Kateřina Grulichová