Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Dne 29. dubna 2022 jsou vyvěšeny výsledky přijímacích zkoušek po opravě – v původní výsledkové listině došlo ke zdvojení bodů ze ZŠ. V pořadí proto dochází ke změnám, děkujeme za pochopení.

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023

Uchazeč bude je seznamu uveden pod registračním číslem, které bylo zasláno v oznámení o zahájení správního řízení.

Pro rodiče přijatých i nepřijatých žáků uspořádáme v pondělí 2. května 2022 v 16:00 informační schůzku v aule Gymnázia Jevíčko, na níž přijatí mohou odevzdat zápisové lístky a dotazníky, nepřijatým bude předáno rozhodnutí o nepřijetí a vysvětlen další postup v odvolacím řízení.

Níže ještě znovu základní informace:

Postup po oznámení výsledků

  1. Vaše dítě je přijato– GRATULUJEME
  • vyplnit a odevzdat zápisový lístek  ve škole nebo zaslat poštou do 10 pracovních dní (tedy nejpozději do 12. května 2022) od vyvěšení rozhodnutí o přijetí na webu školy
  • zkontrolovat, zda je na zápisovém lístku kromě Vás podepsán i uchazeč
  • pokud Vaše dítě nechce nastoupit k nám do školy, je nám to velmi líto, ale dejte nám to prosím co nejrychleji vědět, abychom mohli oslovit nepřijaté (tel. 461 327 805, e-mail: info@gymjev.cz)
  1. Vaše dítě není přijato, ale splnilo minimální počet bodů(min. 35 bodů GY, 30 bodů KL)
  • podat odvolání do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
  • místa mezi přijatými se postupně uvolňují, je velká šance, že bude odvolání vyhověno
  1. Vaše dítě není přijato a nesplnilo minimální počet bodů(min. 35 bodů GY, 30 bodů KL)
  • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nepodávejte, nebude mu vyhověno
  • znovu vyplňte přihlášku do 2. kola přijímacího řízení, ve kterém se hodnotí pouze studijní výsledky ze základní školy

Těšíme se na setkání s Vámi v pondělí 2. května 2022 v aule školy.

 

Všeobecné gymnázium

Humanitní gymnázium

Kombinované lyceum