Projektový den s fyzikou

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Projekty a soutěže

Ve středu 6. dubna 2022 jsme uspořádali pro žáky Základní školy ve Velkých Opatovicích projektový den na téma Pohyb a síla. Projektový den připravili učitelé Gymnázia Jevíčko společně s učiteli Základní školy z Velkých Opatovic. Připravili jsme 4 stanoviště, na kterých si mohli žáci ověřit svoje znalosti z fyziky a vyzkoušet zajímavé pokusy. Žáci pracovali s reálným jízdním řádem. Naučili se z něj získávat informace potřebné pro zjištění průměrné rychlosti, které využili při tvorbě grafické závislosti průměrné rychlosti na čase. Na dalším stanovišti si sestrojili vznášedlo z CD a balonku a odpálili lihovou raketu. Většina byla velmi překvapena rychlostí a doletem lihové rakety. Na těchto pokusech si prakticky ověřili 3. Newtonův zákon. Žáci si aktivně vyzkoušeli práci s měřícím systémem Vernier. Vlastním pokusem si odvodili 2. Newtonův pohybový zákon – zákon síly. Pokus se žákům líbil a drtivá většina byla schopna formulovat závěry pokusu. Žáci si připomenuli třetí Newtonův pohybový zákon, který si několika pokusy ověřili. Na poslední stanovišti si žáci vyzkoušeli zajímavé pokusy na setrvačnost těles a vysvětlili si využití a důsledky zákona v běžném životě.