Výsledky 2. kola přijímacího řízení

najdete zde

 
Jak postupovat po zjištění výsledku přijímacího řízení:

  1. a) žák je přijat – v takovém případě blahopřejeme a prosíme o co nejrychlejší potvrzení zájmu nastoupit na naši školu (a následně o předání zápisového lístku). Pokud zájem okamžitě potvrdíte nebo nám sdělíte, že na naši školu nenastoupíte (telefonicky 461327805, 461327831, e-mailem – info@gymjev.cz), pomáháte těm, kteří sice hned přijati nebyli, ale čekají na Vaše rozhodnutí – pořadí se může posunout.
  2. b) žák splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat, protože se nevešel do počtu 30 přijatých – v takovém případě vůbec není nic ztraceno, protože se postupně budou uvolňovat místa po těch uchazečích, kteří byli přijati také na jinou školu. Místo se uvolní a naše škola ho nabídne okamžitě dalšímu v pořadí.

Zápisový lístek na naši školu můžete odevzdat až do 15. června 2017.

Přidáno