Výsledky 2. kola přijímacího řízení na Gymnázium Jevíčko

David PlechAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Dne 19. května bylo vyhlášeno na Gymnáziu v Jevíčku 2. kolo přijímacího řízení s termínem odevzdání přihlášek 7. 6. 2021. Přijímací zkoušky se nekonaly, uchazeči byli přijímáni dle kritérií pro 2. kolo přijímacího řízení – tedy podle studijních výsledků ze základní školy.
Ve výsledkové listině přijímacího řízení jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem – registrační číslo bylo zákonným zástupcům sděleno v Oznámení o zahájení správního řízení, které bylo zasláno všem uchazečům poštou, také e-mailem.
V případě, že byl uchazeč přijat, gratulujeme – teď již zbývá jen odevzdat zápisový lístek – termín odevzdání zápisového lístku je do 22. června 2021. Pokud byl uchazeč přijat a nechce ke studiu na naší škole nastoupit, prosíme o sdělení této informace na e- mail: info@gymjev.cz, nebo telefonicky: 461 327 805.
V případě, že uchazeč přijat nebyl z kapacitních důvodů, bude mu zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.