Výroba nových postelí na DM při Gymnáziu v Jevíčku.

Tereza PernicováVeřejné zakázky

Gymnázium Jevíčko jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Výroba nových postelí na DM při Gymnáziu v Jevíčku

Předmět zakázky: Výroba nových postelí na DM při Gymnáziu v Jevíčku.

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času):
Zahájení: 17. 8. 2022
Ukončení: 26. 8. 2022 ve 12:00 hodin
Osobní doručení nabídky je možné v kanceláři zadavatele v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hodin.

Více informací najdete v přiložených souborech: