Zprávy z Domova mládeže, zima 2022/23

Tereza PernicováNovinky z DM, Školní novinky

I v zimních měsících čekaly na žáky DM nejrůznější aktivity. U některých bylo možné relaxovat, u jiných nechybělo soutěžní napětí.

K těm klidnějším patřily aktivity zaměřené na uměleckou tvorbu. Žáci se věnovali např. přípravě vánočních dekorací pro prostory DM, nácviků koled pro společnou slavnostní večeři nebo malování na kameny. O napínavější atmosféru se pak postaraly soutěže a sportovní klání. Byl to tradiční běh do schodů, soutěž o nejlepší vánoční výzdobu pokoje a v neposlední řadě šipkový turnaj, do kterého se tentokrát zapojil rekordní počet žáků.

K pravidelně podporované charitativní akci se i tentokrát zařadil „Srdíčkový den“.

Bc. Zuzana Machorková, vychovatelka