Vytvoř si svůj komiks

Tereza PernicováŠkolní novinky

Gymnázium Jevíčko uspořádalo pro žáky 8. a 9. tříd základních škol literárně-výtvarnou soutěž „Vytvoř si svůj komiks“. V loňském roce proběhla tato soutěž z důvodu epidemiologické situace pouze online formou. Jsme rádi, že se 1. listopadu v aule školy mohlo sejít 40 příznivců komiksu z Jevíčka, Jaroměřic, Velkých Opatovic, Boskov

ic, Moravské Třebové a ze Svitav. Cílem bylo vytvořit pohádkový příběh. Soutěžící začali pracovat na svých komiksech hned po zahájení soutěže v 8 hodin a postupně kolem poledne svá díla dokončovali.

I letos neměla porota jednoduchý úkol. Hodnotila se nejen výtvarná úroveň, ale i text a originalita příběhu. Konečné rozhodnutí poroty bylo následující.

Grafický tablet za první místo v soutěži získala Lucie Neuerová ze ZŠ Boskovice, Sušilova, druhé místo obsadila Jana Lukešová (také ze ZŠ Boskovice, Sušilova) a třetí místo patřilo Karolíně Klučkové ze ZŠ Moravská Třebová, Palackého. Porota také udělila cenu za originalitu. Tu získala Anna Růžičková (také ze ZŠ Moravská Třebová, Palackého). Všichni soutěžící byli za své úsilí odměněni účastnickým listem a drobnými upomínkovými předměty.

 

Děkujeme všem učitelům, kteří se žákům věnovali a umožnili jim ukázat svůj talent i jinde než na své škole.

PhDr. Zdeňka Valčíková