Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

3. kolo přijímacího řízení

Kritéria 3. kola přijímacího řízení    

2. kolo přijímacího řízení

Kritéria 2. kola přijímacího řízení    

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria 1. kola přijímacího řízení    

 

Zkušební schéma přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení  ve školním roce 2017/2018   

 

Informace MŠMT o přijímaní na střední školy v roce 2018