Přijímací zkoušky

Termín pro podání přihlášky: 1. března 2024
Řádný termín zkoušky: duben 2024
Náhradní termín zkoušky: květen 2024

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Gymnázium

denní

4

maturita

60

Lyceum

denní

4

maturita

30

Forma přijímací zkoušky


Protože se hlásíš na maturitní obor, skládáš jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Podrobnosti o Jednotné zkoušce

3 kroky k přijetí

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 1. března 2024 musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Přijď na Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Jestli jsi byl/a přijata na naši školu, musíš ještě odevzdat zápisový lístek. Teprve poté, co ho odevzdáš, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Image

Jak probíhá přijímací řízení


 

V rámci přijímacích zkoušek budeš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

 • Český jazyk a literatura (60 minut)
 • Matematika (70 minut)

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech - dubna 2024 a pak května 2024.

Další informace najdeš na webu CERMAT, nebo na Facebooku jednotné přijímací zkoušky.


 

Jak podat přihlášku

Kam posílat přihlášky?


Gymnázium, Jevíčko, A.K.Vitáka 452
A.K.Vitáka 452
569 43 Jevíčko


Máte dotaz?


Mgr. & Mgr. Lucie Škvařilová
ředitelka školy
skvarilova@gymjev.cz
+420 461 327 831


Nevíš ještě, na který obor podat přihlášku?

Je pravý čas se rozhodnout
Vyber si obor