Na Gymnáziu Jevíčko je možno v současnosti studovat ve dvou studijních zaměřeních, v čtyřletém a v osmiletém studiu. Obě studia jsou zakončena řádnou maturitní zkouškou.

A1) Studium čtyřleté s humanitním zaměřením je určeno pro žáky, kteří ukončili s dobrým prospěchem 9. třídu základní školy. Studium je ukončeno maturitní zkouškou a je zaměřeno na studium humanitních předmětů s prohloubenou výukou cizích jazyků. Ke dvěma světovým jazykům přistupuje ve třetím a čtvrtém ročníku také latina. Je možno studovat jazyk anglický, německý, francouzský a ruský.

A2) Studium čtyřleté se všeobecným zaměřením je určeno pro žáky 9. tříd základních škol, kteří se vedle všeobecného vzdělání zajímají o přírodovědné předměty a informatiku a výpočetní techniku. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

B) Studium osmileté je určeno pro žáky, kteří ukončili s výborným prospěchem pátou třídu ZŠ. Je zakončeno maturitní zkouškou a je zaměřeno všeobecně. V obou zaměřeních si ve vyšších ročnících lze vybrat z celé řady volitelných předmětů.

Učební plány čtyřletého studia

Učební plán pro osmileté studium 1. – 4. ročník

Učební plán pro osmileté studium 5. – 8. ročník