Informace pro rodiče a žáky

 
• co dál po přijímacích zkouškách

 • sledujte webové stránky školy www.gymjev.cz, kde budou nejpozději do 8 dnů po konání přijímacích zkoušek zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek
 • výsledky z přijímacích zkoušek budou mít k dispozici obě školy, na které se žák hlásil  – v seznamu přijatých a nepřijatých budou všichni přihlášení žáci, bez ohledu na to, zda se hlásili na 1. nebo 2. termín
 • podle registračního čísla vyhledejte v seznamu uchazečů, jestli bylo Vaše dítě přijato, nebo ne (registrační číslo je uvedeno v oznámení o zahájení správního řízení)

• Vaše dítě je přijato – GRATULUJEME

 • vyplnit zápisový lístek
 • zkontrolovat, zda je na zápisovém lístku podepsáno kromě Vás i Vaše dítě
 • odevzdat zápisový lístek na naší škole co nejdříve, nejpozději do 5 dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • vyplnit dotazník (zde) a přinést ho společně se zápisovým lístkem
 • dostavit se na schůzku do auly gymnázia – termín konání bude upřesněn na webu školy  – zde můžete odevzdat zápisový lístek (i dotazník) a dozvíte se další informace o studiu na naší škole
 • popřípadě co nejdříve oznámit, že žák ke studiu nenastoupí – tel. 461 327 805, e-mail: info@gymjev.cz (umožníte tak přijetí dalších žáků v pořadí)

• Vaše dítě není přijato, ale splnilo minimální počet bodů (alespoň 35 bodů gymnázium, 30 bodů lyceum)

 • proti rozhodnutí o nepřijetí není možné podat odvolání
 • dostavte se na schůzku do auly gymnázia – bude upřesněn termín na webu školy
 • jakmile se uvolní místo mezi přijatými, budete telefonicky osloveni, zda si Vaše dítě přeje k nám nastoupit – pokud ano, bude přijato

• Vaše dítě není přijato a nesplnilo minimální počet bodů (alespoň 35 bodů gymnázium, 30 bodů lyceum)

 • znovu vyplnit přihlášku do 2. kola přijímacího řízení, ve kterém se hodnotí pouze studijní výsledky ze základní školy