Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 79–41–K/41 Gymnázium humanitní pro školní rok 2019/2020
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor 79–41–K/41 Gymnázium humanitní pro školní rok 2019/2020
 

Jak postupovat po zjištění výsledku přijímacího řízení:

a) žák je přijat – v takovém případě blahopřejeme a prosíme o co nejrychlejší potvrzení zájmu nastoupit na naši školu (a následně o předání zápisového lístku). Pokud zájem okamžitě potvrdíte nebo nám sdělíte, že na naši školu nenastoupíte (telefonicky 461327805, 461327828, 461327831, e-mailem – info@gymjev.cz), pomáháte těm, kteří sice hned přijati nebyli, ale čekají na Vaše rozhodnutí – pořadí se může posunout.


b) žák splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat, protože se nevešel do počtu 30 přijatých – v takovém případě vůbec není nic ztraceno, protože se postupně budou uvolňovat místa po těch uchazečích, kteří byli přijati také na jinou školu. Místo se uvolní a naše škola ho nabídne okamžitě dalšímu v pořadí.


c) žák nesplnil kritéria pro přijetí, může se přihlásit do druhého kola přijímacího řízení – v tomto případě proti nepřijetí v 1. kole nepodávejte odvolání.

Každopádně podejte odvolání proti nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Přijatí uchazeči

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. (Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.) Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na střední škole, musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění přijatých uchazečů odevzdat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl přijat na odvolání. Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.