Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018 / 2019

2. kolo

 
Výsledky 2. kola přijímacího řízení 
 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si budou moci zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny od 08:00 do 15:00.

Přijatí uchazeči budou mít možnost odevzdat zápisové lístky, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může do 3 pracovních dní ode dne jeho doručení zákonný zástupce žáka podat odvolání k OŠ KÚ v Pardubicích prostřednictvím ředitele Gymnázia v Jevíčku.

 

1. kolo

 
Gymnázium všeobecné

 

Gymnázium humanitní
 

Kombinované lyceum
 

Veřejnosprávní činnost
 

Výsledky přijímacích zkoušek budou uchazečům a jejich zákonným zástupcům oznámeny 27. dubna 2018 v 16:00 na schůzce, která se uskuteční v aule Gymnázia Jevíčko. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů předá na schůzce (odešle) rozhodnutí o nepřijetí a budou moci podat odvolání proti nepřijetí. Přijatí žáci budou mít na schůzce možnost odevzdat zápisové lístky.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může do 3 pracovních dní ode dne jeho doručení zákonný zástupce žáka podat odvolání k OŠ KÚ v Pardubicích prostřednictvím ředitele Gymnázia v Jevíčku.

Vzor odvolání proti nepřijetí najdete ZDE