Informace pro rodiče a žáky

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

 
Výsledky do oboru 79-41-K/41 Gymnázium všeobecné najdete zde 
 
Výsledky do oboru 79-41-K/41 Gymnázium humanitní najdete zde 
 
Výsledky do oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum najdete zde 

 Výsledky 1. kola přijímacího řízení

 
Výsledky do oboru 79-41-K/41 Gymnázium všeobecné najdete zde 
 
Výsledky do oboru 79-41-K/41 Gymnázium humanitní najdete zde 
 
Výsledky do oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum najdete zde 
 
Výsledky do oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost najdete zde 

Žádost o nové rozhodnutí najdete zde 
 
• co dál po přijímacích zkouškách

 • sledujte webové stránky školy www.gymjev.cz, kde budou nejpozději 16.6.2020 zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek
 • výsledky z přijímacích zkoušek budou mít k dispozici obě školy, na které se žák hlásil  – v seznamu přijatých a nepřijatých budou všichni přihlášení žáci, bez ohledu na to, zda se hlásili na 1. nebo 2. termín
 • podle registračního čísla vyhledejte v seznamu uchazečů, jestli bylo Vaše dítě přijato, nebo ne (registrační číslo je uvedeno v oznámení o zahájení správního řízení)

• jste přijat/přijata – GRATULUJEME

 • vyplňte zápisový lístek (nejpozději do 23.6.2020)
 • zkontrolujte, zda na zápisovém lístku je podepsán žák i zákonný zástupce
 • odevzdejte zápisový lístek na naší škole nejpozději do 23.6.2020
 • vyplňte dotazník (zde) a přineste ho společně se zápisovým lístkem
 • pokud nechcete nastoupit k nám do školy, je nám to velmi líto, ale dejte nám to prosím co nejrychleji vědět, abychom mohli oslovit nepřijaté (tel. 461 327 805, e-mail: info@gymjev.cz) – děkujeme

• nejste přijat/přijata, ale byl splněn minimální počet bodů (alespoň 35 bodů gymnázium, 30 bodů lyceum)

 • podejte žádost o nové rozhodnutí nejpozději do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (formulář žádosti bude součástí rozhodnutí o nepřijetí a bude uveřejněn i na webu školy)
 • jakmile se uvolní místo mezi přijatými, budete přijat/přijata

• nejste přijat/přijata a nebyl nesplněn minimální počet bodů (alespoň 35 bodů gymnázium, 30 bodů lyceum)

 • znovu vyplňte přihlášku do 2. kola přijímacího řízení, ve kterém se hodnotí pouze studijní výsledky ze základní školy (do 26. 6. 2020)

Kritéria druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou hodnoceni na základě prospěchu na konci osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 40 bodů), a to z matematiky, českého jazyka, prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby získal minimálně 3,9 bodu ze 40 možných.

Podrobná kritéria pro  2. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2020 / 2021 najdete zde.