Přijímací řízení na VŠ

Dne 18. 9. 2012 se uskutečnilo setkání studentů 4. ročníků s pracovníkem vzdělávací agentury Sokrates Mgr. Pavlem Petrem, Ph.D., LL.M. Tématem přednášky byla problematika přijímacího řízení a studia na vysokých školách.

Přidáno