Informace pro maturanty

  • přihlášky na VŠ dostupné na stránkách příslušných škol nebo u výchovné poradkyně
  • vyplněné přihlášky zkontroluje a potvrdí výchovná poradkyně
  • informační materiály o dalším studiu k dispozici u výchovné poradkyně (např. Učitelské noviny, Jak na vysokou školu…)

 

  • KKOV pro 4. A, B: 79-41-K/41
  • KKOV pro 4. L: 72-42-M/06
  • IZO školy: 000 087 173

Konzultační hodiny:

Pondělí: 14:00 – 15:00 (nebo po domluvě)

Návod na vyplnění přihlášek pro VŠ:

Užitečné odkazy: