Adaptační kurz 2013

Studenti kvinty a 1. B zahájili září adaptačním kurzem, který se konal v termínu 3.–6.9.2013 na Domově mládeže v Jevíčku a v rekreačním zařízení Vysoké Pole u Dětřichova. Cílem adaptačního kurzu je seznámit se s budoucími spolužáky a upevnit kolektiv třídy za pomoci třídních učitelů. Studenti kvinty měli jistou výhodu, protože se znají již čtyři roky, ale dva nově příchozí žáci do této třídy jistě uvítali netradiční začátek školního roku. S oběma třídami pracovaly psycholožky pedagogicko-psychologické poradny a v rámci výchovně-vzdělávacích bloků se studenti postupně seznamovali se svými budoucími vyučujícími. Snad tento kurz přispěl k dobrým vzájemným vztahům mezi studenty i mezi studenty a profesory.

Přidáno