Předmět zakázky: Oprava sociálního zařízení DM.

Tereza PernicováVeřejné zakázky

Gymnázium Jevíčko jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Oprava sociálního zařízení DM

Předmět zakázky: Oprava sociálního zařízení DM.

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času):
Zahájení: 21. 10. 2022
Ukončení: 3. 11. 2022 ve 12:00 hodin
Osobní doručení nabídky je možné v kanceláři zadavatele v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hodin.

Více informací najdete v přiložených souborech: