Gymnázium Jevíčko jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci výzvy 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Zajištění pobytu žáků a učitelů v zahraničí.

Předmět zakázky: Služba – zajištění pobytu několika skupin žáků v Anglii, Německu a Francii a zajištění pobytu několika učitelů ve Francii, Německu a Švýcarsku.

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času):
Zahájení: 7.8.2015, 8:00 hodin
Ukončení: 26. 8. 2015, 12:00 hodin
Osobní doručení nabídky je možné v kanceláři zadavatele v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hodin.

Více informací najdete v přiložených souborech.

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Výsledek výběrového řízení