Veřejná zakázka: Přestavba toalet domova mládeže

gymnazium_jevickoÚřední deska, Veřejné zakázky

Gymnázium Jevíčko jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Přestavba toalet domova mládeže

Předmět zakázky: Přestavba toalet domova mládeže.

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času):
Zahájení: 17. 9. 2019
Ukončení: 18. 10. 2019 v 10:00 hodin
Osobní doručení nabídky je možné v kanceláři zadavatele v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hodin.

Více informací najdete v přiložených souborech: