Kurz primární prevence 2014

Kurz primární prevence

V letošním školním roce gymnázium pro třídy 2. A, 2. B a 6. S poprvé uspořádalo kurz primární prevence, jehož náplní byly přednášky, hry a pobyt v přírodě. Kurz se konal 16. – 18. 6. 2014 v rekreačním zařízení Srnčí u Moravské Třebové. Cílem kurzu byla prevence užívání omamných a psychotropních látek a prevence sociálně-patologických jevů. Cíle pobytu byly realizovány přednáškou Mgr. Jiřiny Ludvíkové, která působí jako krajská protidrogová koordinátorka. Beseda s výživovou poradkyní Ing. Ditou Urbánkovou byla zaměřena na zdravý životní styl a poruchy výživy. Mgr. Petr Dřínovský, speciální pedagog, pracoval s každou třídou zvlášť formou zážitkových her s cílem „vydupat z kolektivu to nejlepší“. Studenti si jistě užili orientační závod družstev, který připravil Mgr. Jiří Linhart, dále badminton, pétanque a bazén ve volném čase. Samozřejmě proběhl táborák a zpívání u ohně pod vedením vychovatelky Lucie Krejčí. Třídní profesoři Mgr. Josef Huf, Mgr. Helena Hufová a Mgr. Alena Luňáčková objevili ve svých svěřencích během tří dnů jistě nové vlastnosti, které se ve školních lavicích neprojeví.

Mgr. Hana Nováková, školní metodik prevence

Přidáno