Webový portál Bakaláři pro rodiče, žáky a učitele

Webový portál Bakaláři umožňuje zobrazit rozvrhy tříd a učitelů, suplování, klasifikaci žáků a další informace. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová legislativa EU, která má zvýšit ochranu osobních dat občanů. Jedním z opatření, které školy musí učinit, je zabezpečení přístupu k rozvrhům vyučování a rozpisům suplování. K rozvrhům a suplování se učitelé, rodiče a žáci dostanou přes Bakaláře přes zabezpečený přístup. V systému Bakaláři pak jde o menu Výuka. Přístupové údaje (login a heslo) obdrželi všichni žáci školy pro sebe a své rodiče vždy při nástupu zahájení studia.

Vstup na portál Bakaláři
Vstup na portál Bakaláři

 

 

Rozvrh epoch pro obor kombinované lyceum

Vyučování má 2 části: epochové vyučování a pravidelné hodiny. Do epochové výuky je tematicky členěno učivo, které určí vyučující vždy na začátku školního roku. Epochové vyučování probíhá každý den v týdnu vyjma pátku a trvá 100 minut. Střídají se v něm po 2 – 4 týdnech bloky z předmětů – český jazyk a literatura, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějiny umění, základy společenských věd, hudební výchova, výtvarná výchova, informační a komunikační technologie, ekonomika, umělecká tvorba a některé modulové předměty.