Školní vzdělávací program VSČ

(čtyřleté studium – Veřejnosprávní činnost)

Tento program je realizován v rámci čtyřletého studijního programu 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost. Disponibilní hodiny jsou využity k rozšíření výuky druhého cizího jazyka (výběr z německého, ruského a francouzského), práva a ekonomie (finanční gramotnosti). Program je určen pro žáky 9. tříd základní školy, kteří mají zájem získat schopnosti vypracovat základní právní podání, orientovat se na finančních trzích a dobře komunikovat ve dvou cizích jazycích. Součástí studia jsou pravidelné praxe na pracovištích veřejné správy – minimální rozsah praxe jsou 4 týdny za celou dobu vzdělávání (od druhého do čtvrtého ročníku). Během studia tedy projdou řadou reálných životních situací v institucích. Získají dobrou znalost práce v moderní kanceláři, která je vybavena všemi nutnými elektronickými přístroji. Pro žáky 1. ročníků je připravován adaptační kurz. Součástí výuky tělesné výchovy je v 1. ročníku týdenní lyžařský kurz a ve 3. ročníku týdenní sportovně turistický kurz. Ve druhém ročníku se žáci zúčastní kurzu primární prevence. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Škola pravidelně pořádá jazykové poznávací zájezdy do Anglie, Německa a Beneluxu. Učební plán najdete zde

Profil absolventa školy

Po absolvování oboru Veřejnosprávní činnost jsou žáci vybaveni znalostmi a dovednostmi především v oblasti práva a finanční gramotnosti. Mají vytvořené pevné studijní návyky, jsou schopni vyhledávat a hodnotit informace a pracovat s nimi, komunikovat ve dvou cizích jazycích, jsou schopni sepisovat jednoduchá právní podání, orientovat se v právním řádu i na finančních trzích. Jsou osobnostmi se širokým všeobecným základem a dokážou přijímat hodnoty občanské společnosti. Uplatnění najdou v oblasti územní, ústřední a jiné orgány státní správy, ale i v občanském sektoru.

Stravování.
Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně Gymnázia Jevíčko při domově mládeže. Cena oběda je 27,00 Kč, za celodenní stravování zaplatí žáci ubytovaní na domově mládeže 71,- Kč (v ceně je snídaně, oběd, svačina a večeře).

Informace o ubytování.
Žáci jsou ubytováni na domově mládeže na trojlůžkových pokojích. Cena za ubytování je 1000,-Kč za měsíc respektive 1200,-Kč na zrekonstruovaných pokojích. Na domově mládeže jsou k dispozici klubovny, knihovna, sauna, posilovna, hřiště a výpočetní technika s přístupem na internet.

Volný čas žáků
Ve volném čase mají žáci možnost pracovat s výpočetní technikou jak ve škole, tak na domově mládeže, včetně přístupu na internet. Ve škole mohou navštěvovat také multimediální učebnu “ Gillette Center for English“. Ke sportovnímu vyžití slouží tělocvična, školní hřiště, na domově mládeže posilovna. Pro studenty 2. ročníku jsou organizovány taneční kurzy. Ve škole vedou vyučující hudební výchovy hudební skupinu a pěvecký sbor, vyučující tělesné výchovy kroužky florbalu, basketbalu a volejbalu. Pro zájemce se tradičně otvírá kroužek španělštiny. Pravidelně se konají zájezdy do divadla. Škola je vybavena klubovnou pro relaxaci a školní knihovnou.