Pravidla pro odevzdávání zápisového lístku ve školním roce 2019/2020

Zápisový lístek (ZL) slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

V tomto školním roce platí pro odevzdání zápisového lístku následující pravidla:

 • uchazeč odevzdá zápisový lístek až ve chvíli, kdy zná výsledek přijímacího řízení do obou oborů vzdělání, do kterých podal přihlášku
 • termín, do kterého uchazeč zápisový lístek musí nejpozději odevzdat, je společný pro všechny obory vzdělání, ať se v rámci přijímacího řízení koná přijímací zkouška nebo nekoná; tento termín se odvíjí od termínu konání jednotné přijímací zkoušky a určí se následovně:

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ZL = TERMÍN KONÁNÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY + 8 KALENDÁŘNÍCH DNÍ (na vyhodnocení) + 5 PRACOVNÍCH DNÍ na odevzdání ZL

 • uchazeč muže vzít zápisový lístek zpět a použít jej opakovaně v případě, že:
 1. zápisový lístek již odevzdal do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a nyní bude přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 2. zápisový lístek již odevzdal do jakéhokoli oboru vzdělání a nyní bude přijat s využitím institutu nového rozhodnutí (obdoba přijetí na odvolání)

POSTUP v případě přijetí do obou zvolených oborů:

 1. UCHAZEČ PODAL OBĚ PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  • ředitel střední školy vyvěsí seznam přijatých uchazečů 16. června
  • uchazeč se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat,  a bez zbytečného odkladu odevzdá zápisový lístek

 

 1. UCHAZEČ PODAL JEDNU PŘIHLÁŠKU DO OBORU BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A JEDNU DO OBORU S PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU
  • ředitel střední školy vyvěsí seznam uchazečů přijatých do oborů bez přijímací zkoušky 16. června
  • uchazeč zatím zápisový lístek neodevzdá, vyčká na konání přijímací zkoušky
  • ředitel střední školy vyvěsí seznam uchazečů přijatých do oborů s přijímací zkouškou do 8 kalendářních dnů od konání zkoušky
  • uchazeč se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat, a do 5 pracovních dnů od vyvěšení seznamu přijatých na základě přijímací zkoušky odevzdá zápisový lístek

 

 1. UCHAZEČ PODAL OBĚ PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ S PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU
  • ředitel střední školy vyvěsí seznam uchazečů přijatých do oborů s přijímací zkouškou do 8 kalendářních dnů od konání zkoušky (16. června)
  • uchazeč se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat, a do 5 pracovních dnů (do 23. června) od vyvěšení seznamu odevzdá zápisový lístek