Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Obor 79–41–K/41 Gymnázium (humanitní)

Obor 79–41–K/41 Gymnázium (všeobecné)

Obor 78-42-M/06 Kombinované lyceum

>Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Výsledky nejsou zveřejněny  jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi poštou na pozvánkách (příklad reg. čísla – 111). Žáci, kteří si podali přihlášku na naši školu a uvedli ji až na druhém místě a konali tak testy na škole jiné, obdrželi od nás doporučeným dopisem sdělení o zahájení správního řízení.  Toto sdělení obsahuje registrační číslo pro účely zveřejnění výsledků přijímacího řízení (příklad reg. čísla – 111).

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno v kanceláři školy 28. 4. 2017 mezi 16:00 a 17:00, následně bude zasláno poštou.

V případě zájmu o studium na naší škole musí přijatý uchazeč předat naší škole zápisový lístek – do 16. května 2017.

Ve věci zápisového lístku upozorňujeme na znění školského zákona v §60 a odst. 6, ze kterého plyne následující:

  • Zápisový lístek podává řediteli školy žák, nebo zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (internet).
  • Pokud nebude odevzdán zápisový lístek v uvedeném termínu, zaniká rozhodnutí o přijetí (po termínu již nebude žák přijat!).

Zápisový lístek se podává pouze na jednu vybranou školu, kam chce žák od září nastoupit. Výjimkou jsou případy s odvoláním, které Vám rádi vysvětlíme.

Jak postupovat po zjištění výsledku přijímacího řízení:

  1. a) žák je přijat – v takovém případě blahopřejeme a prosíme o co nejrychlejší potvrzení zájmu nastoupit na naši školu (a následně o předání zápisového lístku). Pokud zájem okamžitě potvrdíte nebo nám sdělíte, že na naši školu nenastoupíte (telefonicky 461327805, 461327831, e-mailem – info@gymjev.cz), pomáháte těm, kteří sice hned přijati nebyli, ale čekají na Vaše rozhodnutí – pořadí se může posunout.
  2. b) žák splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat, protože se nevešel do počtu 30 přijatých – v takovém případě vůbec není nic ztraceno, protože se postupně budou uvolňovat místa po těch uchazečích, kteří byli přijati také na jinou školu. Místo se uvolní a naše škola ho nabídne okamžitě dalšímu v pořadí.

Každopádně podejte odvolání proti nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.  Vzor odvolání proti nepřijetí najdete zde.

Pokud chcete nastoupit na naši školu, buďte trpěliví. Zápisový lístek na naši školu můžete odevzdat až do 16. května 2017.