Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria 1. kola přijímacího řízení    

 

Zkušební schéma přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení  ve školním roce 2017/2018   

 

Informace MŠMT o přijímaní na střední školy v roce 2018