Informace pro rodiče a žáky

 

 • termíny přijímacích zkoušek
  • pouze 1 termín na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí
  • termín stanoví MŠMT na svém webu, nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách
  • (náhradní termíny pro žáky, kteří se nemohli dostavit k termínu řádnému, vyhlásí MŠMT na webových stránkách)
 • testy přijímacích zkoušek
  • český jazyk a literatura – 60 minut – maximálně 50 bodů
  • matematika – 70 minut – maximálně 50 bodů
  • s sebou pouze psací a rýsovací potřeby (propisky – lépe více kusů modré nebo černé barvy, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, tužka)
 • minimální počet bodů nutných pro přijetí
  • gymnázium – 35 bodů
  • lyceum – 30 bodů
 • maximální možný počet získaných bodů – 130 bodů
  • body získané při testech z českého jazyka a literatury a matematiky (max. 100 bodů)
  • hodnocení na vysvědčeních ze základní školy (max. 20 bodů)
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka – soutěže, olympiády, ZUŠ apod. (max. 10 bodů)
 • předpokládané počty přijímaných žáků, kódy oborů
  • 79-41-K/41 Gymnázium (humanitní) – 30 žáků
  • 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné) – 30 žáků
  • 78-42-M/06 Kombinované lyceum – 30 žáků    
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
 • co dál po přijímacích zkouškách
  • sledujte webové stránky školy www.gymjev.cz, kde budou nejpozději do 8 dnů po konání přijímacích zkoušek zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek
  • výsledky z přijímacích zkoušek budou mít k dispozici obě školy, na které se žák hlásil  – v seznamu přijatých a nepřijatých budou všichni přihlášení žáci, bez ohledu na to, zda se hlásili na 1. nebo 2. termín
  •  podle registračního čísla vyhledejte v seznamu uchazečů, jestli bylo Vaše dítě přijato, nebo ne (registrační číslo je uvedeno v oznámení o zahájení správního řízení)

Podrobná kritéria pro  1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2020 / 2021 najdete zde.

Podrobná kritéria pro  2. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2020 / 2021 najdete zde.