INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 zde

Specifikace jednotných zkoušek

  • v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou  se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  • v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
  • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
  • chybné odpovědi nebudou penalizovány
Zkušební předmět Časový limit Maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 60 minut 50
Matematika 70 minut 50

 

Termíny přijímacího řízení

  1. kolo přijímacího řízení
  • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát
  • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí  – 12. 4. 2017
  • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí – 19. 4. 2017
  • uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu – 1. termín 11. 5. 2017, 2. termín 12. 5. 2017

 Pro uchazeče o studium budeme organizovat přípravné kurzy. Informace  o přípravných kurzech najdete zde

Ilustrační testy z roku 2015 najdete  zde

Ilustrační testy z roku 2016 najdete zde

Soubor testových úloh z českého jazyka najdete zde

Soubor testových úloh z matematiky najdete zde

Další ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2017, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, budou zveřejněny 8. 2. 2017.

 Aktuální znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání najdete zde