INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Specifikace jednotných zkoušek

  • v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou  se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  • v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
  • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
  • chybné odpovědi nebudou penalizovány
  • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimálně 35 bodů ze 100 možných.
Zkušební předmět Časový limit Maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 70 minut 50
Matematika 85 minut 50

Termíny přijímacích zkoušek:

 
Řádný termín
pondělí 8. června 2020  

Náhradní termín
úterý 23. června 2020

ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 zde

Testy z roku 2019 najdete zde
Testy z roku 2018 najdete zde
Ilustrační testy z roku 2016 najdete zde
Ilustrační testy z roku 2015 najdete zde
Soubor testových úloh z českého jazyka najdete zde
Soubor testových úloh z matematiky najdete zde

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 najdete zde

Aktuální znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání najdete zde