INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Specifikace jednotných zkoušek

  • v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou  se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  • v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
  • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
  • chybné odpovědi nebudou penalizovány
Zkušební předmět Časový limit Maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 60 minut 50
Matematika 70 minut 50

 

Testy z roku 2017 najdete zde

Ilustrační testy z roku 2016 najdete zde

Ilustrační testy z roku 2015 najdete  zde

Soubor testových úloh z českého jazyka najdete zde

Soubor testových úloh z matematiky najdete zde

 Aktuální znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání najdete zde