INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Specifikace jednotných zkoušek

  • v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou  se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  • v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
  • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
  • chybné odpovědi nebudou penalizovány
  • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimálně 35 bodů ze 100 možných.
Zkušební předmět Časový limit Maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 60 minut 50
Matematika 70 minut 50

Termíny přijímacích zkoušek:

 
Řádný termín
1. termín: úterý 14. dubna 2020  
2. termín: středa 15. dubna 2020

Náhradní termín
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení najdete zde

Testy z roku 2019 najdete zde
Testy z roku 2018 najdete zde
Ilustrační testy z roku 2016 najdete zde
Ilustrační testy z roku 2015 najdete zde
Soubor testových úloh z českého jazyka najdete zde
Soubor testových úloh z matematiky najdete zde

Aktuální znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání najdete zde